Háromféle nézőpontból lehet szemlélni a világot

 „De ami számomra nyereség volt, azt veszteségnek tartottam Krisztusért. Sőt, mindent szemétnek tartok Krisztus Jézus, az én Uram fönséges ismeretéhez mérten.” (Fil 3,8)

Háromféle nézőpontból lehet szemlélni a világot: Krisztus nélkül, Krisztussal találkozva és magával Krisztus szemével. A keresztény ember arról ismerszik meg, hogy mindhárom nézőponttal azonosulni tud. 

 Aki nem ismeri Krisztust, az nem hozzá viszonyítja a világban található dolgok értékét. Nem mondhatjuk, hogy nincs létjogosultsága ennek a szemléletmódnak, hiszen sok embertestvérünk van, a közvetlen környezetünkben is, akik nem jutottak Jézus Krisztus fönséges ismeretének birtokába. Szabad, sőt szükséges is olykor az ő igazságot, a végső igazságot kereső szemükkel nézni a világot, nem hagyva figyelmen kívül, hogy csak akkor lehet értékes bármi is a világon, ha van egy abszolút érték, amelyhez viszonyíthatjuk, máskülönben minden relatív.

A másik nézőpont az Apostolé. Aki Krisztussal találkozik, akinek életébe berobban az abszolút érték, annak szemében minden más értéktelennek és szemétnek fog feltűnni ehhez képest. Figyeljünk a fogalmazásra: nem azt mondja Szent Pál, hogy minden szemét, még csak azt sem, hogy Jézus Krisztus fölséges ismeretéhez képest az, hanem csupán annyit jelent ki, hogy ő annak tartja! Nem szabad tagadni az Isten által jónak alkotott világ értékeit, ám tisztában kell lennünk azzal, hogy egy bizonyos összehasonlításban, Jézus Krisztus fönséges ismeretéhez mérten, azaz a végtelen szépséghez, végtelen jósághoz, végtelen igazsághoz, végtelen szeretethez képest semminek kell tartanunk őket, mert mit sem érnének önmagukban.

De maga Szent Pál sem áll meg ennél a nézőpontnál, hanem még magasabbra emelkedik. Nemcsak Krisztushoz mérten, hanem Krisztus szemével is nézi a világot, ami azt jelenti, hogy az irgalmas Atya szemével tekint rá, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte. Csak ez a harmadik nézőpont tanít meg arra, hogy irgalmas szívű testvérei legyünk egymásnak, hogy ott is észrevegyük az értéket, ahol el van rejtve, s úgy tudjunk örülni a megtérő bűnösnek, az elveszett, de megkerült kincsnek, mint Isten és az ő angyalai a mai evangélium tanítása szerint.

(forrás: barsitelekmm.blogspot.com)

Létrehozva 2012. november 10.