A gyereknevelés a serdülők lelki egészségének kulcsa

A gyereknevelés a serdülők lelki egészségének kulcsa

A serdülőkori mentális egészségügyi problémák és öngyilkosságok évtizedes növekedése után az ország vezető közegészségügyi hatóságai vészhelyzetet hirdettek. Sajnos az olyan szervezetek, mint a CDC [Járványügyi Központ] és az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia által javasolt megoldások – például a diagnosztikai és pszichiátriai szolgáltatások finanszírozásának növelése – nem felelnek meg a kihívásnak, és figyelmen kívül hagyják a valószínűleg legfontosabb okokat. A serdülőkori biológia nem változott.

Kollégáimmal a Gallupnál idén nyáron indítottunk egy tanulmányt az okok megértésére. Megkérdeztünk 6 643 szülőt, köztük 2 956 olyan szülőt, akik együtt élnek egy serdülővel, valamint további 1 580 ilyen serdülőt. A mentális egészségről, az orvoslátogatásokról, a szülői gyakorlatról, a családi kapcsolatokról, a tevékenységekről, a személyiségjegyekről, a házassággal kapcsolatos attitűdökről és más témákról kérdeztünk, beleértve a túlzott közösségi médiahasználatot, ahogyan azt korábbi munkáinkban tárgyaltuk. Az eredményeket az Institute for Family Studies és a Gallup új kutatási jelentésében mutatom be.

Az eredmények egyértelműek.

A serdülő gyermekek mentális egészségének legfontosabb tényezője a gondozóikkal való kapcsolat minősége. Ez pedig szoros összefüggésben áll a szülői gyakorlatokkal – a legjobb eredményeket a meleg, érzékeny és szabálykövető, fegyelmezett szülői magatartás hozza. Az adatok a legjobb gyakorlatokat alkalmazó és a legjobb minőségű kapcsolatokat élvező szülők jellemzőit is feltárják.

A szülői gyakorlatok és a gyermek-szülő kapcsolatok minőségét illetően nincs eltérés a társadalmi-gazdasági státusz szerint. Az eredmények sok magasan képzett amerikai számára sokkolóak lehetnek, akiket arra tanítottak, hogy a társadalmi-gazdasági státusz diktál minden jót az életben.

A jövedelemmel nem lehet jobb szülői magatartást vásárolni, és a magasabban képzett szülők sem érnek el jobb eredményt. A szülői stílus és a párkapcsolat minősége sem különbözik jelentősen a faji és etnikai hovatartozás szerint az amerikai mintánkon belül.

Ezek az eredmények nem csak a Gallup mintára jellemzőek. 1997-ben és 1998-ban az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala összefoglaló adatokat gyűjtött a serdülőkorúak szülő-gyermek kapcsolatáról. Ezen adatok elemzéséből kiderül, hogy a szülői jövedelem, vagyon és faji/etnikai hovatartozás nem mutat semmilyen kapcsolatot a gyermekek hosszú távú jólétét előrejelző szülői intézkedésekkel. Az iskolai végzettség az eltérések kevesebb mint 1%-át magyarázta.

Megjegyzés: Az ábrát itt tekintheti meg.

Néhány szülői jellemző mégis számít. A politikai ideológia az egyik legerősebb előrejelző.

A konzervatív és nagyon konzervatív szülők a legnagyobb valószínűséggel alkalmazzák a serdülők mentális egészségével összefüggésbe hozható szülői gyakorlatokat. Náluk a legvalószínűbb, hogy hatékonyan fegyelmezik gyermekeiket, ugyanakkor szeretetet mutatnak és reagálnak a szükségleteikre. A liberális szülők érik el a legalacsonyabb pontszámot, még a nagyon liberális szülőknél is rosszabbat, főként azért, mert ők fegyelmezik legkevésbé sikeresen gyermekeiket. Ezzel szemben a konzervatív szülők jobb minőségű kapcsolatot ápolnak gyermekeikkel, amelyet kevesebb vita, több melegség és erősebb kötődés jellemez mind a szülők, mind a gyermekek beszámolói szerint.

A szülőket megfosztják a hatalmuktól és háttérbe szorítják, pedig a társadalomtudomány továbbra is azt mutatja, hogy az ő cselekedeteik, ítéleteik és kapcsolataik jelentik a kulcsot a tinédzserek mentális egészségéhez.

A politikai ideológiától eltekintve, azok a szülők, akik nagyra tartják a házasságot – mivel nem értenek egyet azzal, hogy az egy elavult intézmény, és egyetértenek azzal, hogy az elkötelezettség erősítésével javítja a kapcsolatok minőségét – jobb szülői gyakorlatot mutatnak, és jobb minőségű kapcsolatot ápolnak a tizenévesekkel.

Azok a szülők, akik azt kívánják, hogy a saját gyermekeik majd házasodjanak meg, általában hatékonyabb szülők is. Azok, akik mindhárom tekintetben házasságpárti nézeteket vallanak, a legjobb eredményekkel rendelkeznek.

Úgy tűnik, más kapcsolatok is befolyásolják a jelenlegi gyermek-szülő kapcsolatot. Azok a szülők, akik magasra értékelik a házastársukkal vagy szerelmi partnerükkel való kapcsolatukat, nagyobb valószínűséggel alkalmazzák a legjobb szülői stratégiákat, és jobb minőségű kapcsolatot ápolnak a tizenévesekkel.

Megjegyzés: Az ábrát itt tekintheti meg.

Bár a szülői magatartásra vonatkozó, országosan reprezentatív összefoglaló adatok ritkák, e jelentés alapja több évtizedes kutatáson nyugszik. Bár minden betegségnek, még a mentális egészségi állapotoknak is vannak biológiai és genetikai kockázati tényezői, az évek óta tartó kutatások megállapították, hogy

a gyereknevelés – és a szülő-gyermek kapcsolat – kiemelkedő jelentőséggel bír a serdülők jóléte és pszichológiai működése szempontjából.

Különösen a Stanford Egyetem pszichológusa, a néhai Eleanor Maccoby, az ő munkatársai és tanítványai találták úgy, hogy a legjobban azok a gyerekek teljesítenek, akiket érzékeny, de határokat szabó szülők nevelnek. Ezt a nevelési stílust „hitelesnek” nevezték – és megkülönböztették a megengedő és tekintélyelvű nevelési formáktól, amelyek kevésbé sikeresek. A hiteles családban nevelkedő gyermekek nagyobb valószínűséggel mutatnak önkontrollt, szociális kompetenciát, iskolai sikereket, a szabályok és az ésszerű társadalmi normák betartását, sőt nagyobb önbizalmat és kreativitást.

Későbbi empirikus tanulmányok százai mutatják, hogy a depresszió, a szorongás és a viselkedési problémák jelentősen alacsonyabbak, ha a gyermekek a hiteles szülői nevelésnek ezt a formáját tapasztalják.

Visszatérve a jelenlegi válságra, úgy tűnik, mintha ez a tudományosság feledésbe merült volna. A vezető közegészségügyi szervezetek nem tesznek erőfeszítéseket a szülők tájékoztatására arról, hogy mi az, ami működik a depresszió, a szorongás vagy a viselkedési problémák megelőzésére a tizenéveseknél. A szövetségi finanszírozású, bizonyítékokon alapuló táplálkozási irányelvek egyértelmű javaslatokat adnak az egészséges, kiegyensúlyozott étrend összetételére, vagy az optimális egészség eléréséhez szükséges megfelelő mennyiségű és típusú testmozgásra vonatkozóan.

Ezen ajánlások közül sok józan észként jellemezhető, gyakran generációkon keresztül öröklődnek, és az új és jobb kutatások megjelenésével szerény mértékben finomodnak. Mégis, amikor a tinédzserek mentális egészségéről van szó, az a feltételezés, hogy az orvosi szakértők az egyetlenek, akik megelőzhetik a betegséget, vagy segíthetnek, ha az bekövetkezik – gyakran vényköteles gyógyszerekkel.

A szakértők által vezetett szolgáltatásokat, amelyek gyógyíthatnák a kapcsolatokat – például családi vagy egyéni terápia révén – gyakran még az egészségbiztosítás sem fedezi, részben azért, mert a térítési arányok túl alacsonyak. A szülők jogfosztottak és háttérbe szorítottak, pedig a társadalomtudomány továbbra is azt mutatja, hogy az ő cselekedeteik, ítéleteik és kapcsolataik jelentik a kulcsot a tinédzserek mentális egészségéhez.

Az IFS/Gallup teljes kutatási összefoglalója itt tölthető le.

Jonathan Rothwell a Gallup vezető közgazdásza és a Brookings Institution nem rezidens vezető munkatársa.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. május 16.