Liguori Szent Alfonz a szentgyónásról (2)

Liguori Szent Alfonz a szentgyónásról (2)

II. A LELKIISMERETVIZSGÁLAT

Mindenki tudja, hogy a jó gyónáshoz három dolog szükséges: a lelkiismeretvizsgálat, a bánat és a bűn elkerülésének szándéka.

Ami a lelkiismeretvizsgálatot illeti, azok számára, akik gyakran járnak a szentségekhez, nem szükséges a fejet azzal az erőfeszítéssel megterhelni, hogy a bocsánatos bűnök minden apró körülményét kiderítsük. Inkább azt szeretném, ha az ilyen személyek gondosan feltárnák ragaszkodásuk és könnyelműségük okait és gyökereit.

Vannak, akik ugyanazt a történetet tudják elmesélni, és ugyanazokat a hibákat sorolják fel bánat nélkül, és a változtatás minden gondolata nélkül.

Azoknak a lelki lelkeknek, akik gyakran járnak gyónni, és óvakodnak a szándékos bocsánatos bűnöktől, nem szükséges hosszú időt tölteniük a lelkiismeretvizsgálattal. Ami a súlyos bűnöket illeti, nem kell a lelkiismeretet vizsgálniuk, mert ha bármilyen halálos bűnt elkövettek volna, azt vizsgálat nélkül is tudnák. Ami a bocsánatos bűnöket illeti, ha azok teljesen megfontoltak voltak, akkor azok is az általuk okozott lelkiismeret-furdalás által tudtára adnák magukat a léleknek.

Egyébként nem kötelező minden bocsánatos vétkünket megvallani; következésképpen nem vagyunk kötelesek szigorúan kutatni utánuk, még kevésbé számuk, körülményeik, módjuk vagy okaik után; elég, ha azokat valljuk meg, amelyek a legsúlyosabbak és a tökéletességgel leginkább ellentétesek, a többit pedig általánosságban elmondjuk.

Ha nincs biztos anyagod a szentséghez, mondj el valamilyen bűnt a múltadból, amiért nagy bánatot érzel; és mondd például: Különös módon vádolom magam mindazokért a hibákért, amelyeket múltamban a szeretet, a tisztaság vagy az engedelmesség ellen követtem el.

Milyen vigasztaló Szalézi Szent Ferenc tanítása erről a kérdésről. “Ne aggódjatok – mondja -, ha a gyónáskor nem emlékeztek minden apró hibátokra; mert ahogyan gyakran észrevétlenül elestek, úgy gyakran észrevétlenül felemelkedtek”, vagyis a szeretet cselekedetei vagy más jó cselekedetek által, amelyeket az áhítatos lelkek szoktak végezni.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. április 3.