Keresztény házasság és család

I. A keresztény házasság ereje

Sokfelé megkérdeztek fiatalokat, hogy elképzelésük szerint melyik tulajdonságok jellemzőek a jó házasságra. A válaszok többsége nagyon hasonló volt: szeretet, bizalom, hűség, megértés, boldog gyermekek, családi béke stb.

Pedig a körülöttünk levő világban sok családot ellenkező tulajdonságok jellemeznek. A kutatók szerint Magyarországon – 2000 táján – a megkötött házasságoknak fele várhatóan fel fog bomlani. És még sokkal több azoknak a családoknak a száma, amelyekben a bizalmatlanság, szeretetlenség vagy a hűtlenség uralkodik. – S a gyermekek? A magyar gyermekeknek kb. egyharmadát érintik a válások, és még sokkal többet az egyéb családi problémák. Ezzel összefügg, hogy évente mintegy 15.000 fiatal kerül összeütközésbe a törvénnyel; hogy a gyermek-ideggondozók forgalma és a gyermeköngyilkosságok aránya nagyon magas.

Annál fájóbb, hogy mégis vannak olyan írások, filmek stb., amelyek azt sugallják, hogy az életre szóló házassági hűség nem is lehetséges…
Viszont bíztató, hogy ma is vannak igazi emberségben élő családok. Azoknak a családoknak a legtöbbjében pedig, amelyek a krisztusi elvekre építik életüket – a szakszerű kutatások bizonysága szerint – megtalálhatóak azok a tulajdonságok, amelyekre mindenki vágyik: a szeretet, a hűség, a boldog gyermekek, a családi béke stb.

Mi tehát a keresztény házasság titka? Milyen szemléletből, milyen forrásokból meríti erejét?

II. “Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket” (Jn 15,12)

A kereszténység ideálja a jézusi szeretet, amely kész életét adni embertársaiért. (vö. Jn 15,13; Gal 5,15) Ez az ideál természetesen érvényes a szexualitás és a házasság területén is. A világ telve van szexuális kizsákmányolással, önzéssel, a családi életben pedig feszültségekkel, válással. Sokan azt hirdetik, hogy ez nem is lehet másképp. A kereszténység hisz a tiszta szerelemben, a hűségben, az egymásért hozott áldozat teremtő erejében. Tapasztalja, hogy az elmélyült emberségben, különösen pedig a krisztusi elvek alapján ma is lehetséges a boldog családi élet.

Az írás itt folytatódik.

Létrehozva 2012. augusztus 16.