keczely

Életige – 2012. március

Kedves Nővéreim és Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Egy összehasonlító mellékmondatra, mint vázra építettük rá előző havi elmélkedésünket. Elneveztem az „inkább, mint” szyndrómának.   Ebben az összehasonlításban meg kellett tanulnunk az egyik mellékmondatba foglaltakat   veszni hagyni, míg a másik mellékmondatot egész tartalmával fel kellett vállalnunk.

Emlékeztetőül és konkrétan:Pl „Inkább az Úr kezébe akarok esni, mivel az ő irgalma mérhetetlen, mint az emberek kezébe.” (I.Krón.21,13.) Ahol az „inkább, mint” szyndróma megjelenik, ott az emberi szabad-akarat döntés elé lesz állítva. – Most menjünk át az „amint ő, úgy mi is” szyndrómába. Ez az „Ő” lehet felebarát is, lehet Isten is; amint a szeretet főparancsa vonatkozhat Istenre és emberre egyaránt. Könnyen-értés végett egy példa: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket” ( Jn.15,9), vagy „amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn.20.21.) De maga a másik ember iránti kötelező szeretet is ezt a tükrözést követeli meg, mert a szeretet egyfajta  t ü k r ö z é s ! Ennek a mintaértékű szerkesztési modellnek lesz eklatáns igei példája a jelenben megszülető életige, mely így szól: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták!” (Mt. 7,12.) A szeretet tulajdonképpen: Rezonálás, rábólintás, ismétlés, jóváhagyás, egyetértés, igazolás, összekacsintás, egybevillanás.

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2012. április 2.