Jó pásztor, jó vezető

„Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet – így szól az én Uram, az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell.” (Ezékiel próféta könyve 34, 15-16)

Még kora tavasszal, az egyik KEVE online reggeli során hozta be a beszélgetésünkbe az egyik társunk a fenti igét, ezzel is példázva a jó vezetőt, ahogy az Ószövetségben leírták. Azóta többször is jobban áttanulmányoztam ezt az igét és a körülötte levőket is.

Bár egyre több helyről halljuk manapság, hogy a Biblia maga a legjobb menedzsment kézikönyv, mégis minden alkalommal megdöbbenek azon, hogy valóban mennyire tűpontos a Szentírás meglátása a vezetés témakörében is. Ezékiel próféta könyve is teljes, kerek leírást ad arról, hogy milyen a jó vezető és milyen a jó munkahelyi környezet.

A jó vezető jó emberismerő. Egy jó vezető ki tudja választani a munkatársait. Felismeri azt, hogy kikkel tud együtt dolgozni, együtt haladni a kitűzött cél felé. Patrick Lencioni Az ideális csapatjátékos című könyvében ezt a tulajdonságot úgy nevezi, hogy ’okos’. „Mert így szól az én Uram, az Úr: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon.” (Ezékiel próféta könyve 34, 11-12)

A jó vezető jó munkahelyi környezetet biztosít. Fontos az, hogy a vezető a munkatársaival közösen olyan környezetet alakítson ki, ahol mindenki biztonságban érzi magát, ahol nem vonja el semmi a figyelmet arról, ami valójában fontos. Ez vonatkozik a fizikai környezetre, de ugyanúgy a munkahelyi légkörre is. Így tudják közösen biztosítani azt, hogy minél kevesebb zavaró tényező befolyásolja a munkavégzést. „Izráel hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén fogom legeltetni őket. Jó legelőn fogom legeltetni őket, és Izráel magas hegyein fognak majd tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izráel hegyein.” (Ezékiel próféta könyve 34, 13-14)

 A jó vezető tudja, hogy kivel hogyan bánjon. Nem vagyunk egyformák. Mindannyiunknak más és más az a hang, amivel motiválni lehet minket. Ha mi magunk vagyunk a vezetők, akkor fel kell ismerjük azt, hogy munkatársainkat, beosztottainkat mi módon szólítsuk meg, hogyan tegyünk különbséget közöttük. Sokszor látjuk azt, hogy néhány vezető csak a leggyengébbekkel, vagy éppen a legjobb munkatársaival foglalkozik, más esetben pedig mindenkivel egyformán próbál bánni. De az igazság az, hogy nem vagyunk egyformák, ugyanakkor mindenkinek szüksége van a bátorításra. „Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell.” (Ezékiel próféta könyve 34, 16)

A jó vezető igazságos. Elkerülhetetlen, hogy ott, ahol egynél többen dolgoznak, ne alakuljon ki konfliktus. Nincs olyan, hogy mindig mindenben egyetértünk. Egy jó vezető viszont tudja ezeket a helyzeteket kezelni, és igazságot tenni. Így alakulnak át a viták építő diskurzussá, ahol a munkatársak nem lefele, hanem felfelé húzzák egymást, hatékonyságukat megsokszorozva. „De köztetek is igazságot teszek, juhaim – így szól az én Uram, az Úr –, bárány és bárány között, kosok és bakok között.” (Ezékiel próféta könyve 34, 17)

Az ideális munkahelyi környezet és a jó vezető megléte nem automatikus. Nem egy tökéletes világba csöppenünk bele, amikor elkezdünk egy munkát, vagy munkahelyet váltunk. Ahhoz, hogy (majdnem) tökéletessé váljék, nekünk kell erőfeszítéseket tennünk és munkatársainkkal együtt kialakítsuk. Ez viszont csak akkor megy, ha megosztjuk egymással víziónkat erre vonatkozóan is.

Forrás: keve.org, Monday Manna

Létrehozva 2023. július 6.