Liguori Szent Alfonz a szentgyónásról (1)

Liguori Szent Alfonz a szentgyónásról (1)

Lelki olvasmány

A GYAKORI GYÓNÁS FONTOSSÁGA

Nem szándékozom ezen a helyen a halálos bűnöket elkövetők gyónásaival foglalkozni, bár a közeli alkalmakról és a szentségtörő gyónásokról szólni fogok valamit; de elsősorban a félénk lelkek gyónásairól fogok beszélni, akik szeretik a tökéletességet és állandóan arra törekszenek, hogy lelküket egyre jobban megtisztítsák a bocsánatos bűnök szennyétől.

Cesarius elbeszéli, hogy egy jó pap Isten nevében megparancsolta egy ördögnek, aki megjelent neki, hogy mondja el, mi a legártalmasabb számára.

Az ördög azt válaszolta, hogy semmi sem ártalmasabb vagy kellemetlenebb számára, mint a gyakori gyónás.

Jézus Krisztus egyszer azt mondta Szent Brigittának, hogy akik meg akarják őrizni a buzgóságot, gyakran tisztítsák meg lelküket azzal, hogy a Gyónásban megvádolják magukat minden hibájukkal és minden hanyagságukkal az Ő szolgálatában. Cassian azt mondja, hogy aki tökéletességre törekszik, annak a lelkiismeret nagyfokú tisztaságára kell törekednie; mert a lelkiismeret tisztaságából a lélek a tökéletes szeretetbe jut el. A szeretet tehát megfelel a szív tisztaságának.

Tudni kell azonban, hogy jelen állapotunkban a léleknek ez a tisztasága nem a minden hibától való teljes mentességben áll; mert a mi isteni Megváltónkon és isteni Anyján kívül nem volt és nem is lesz ezen a világon olyan lélek, amely mentes lenne minden szennytől. Sok mindenben mindannyian vétkezünk. (Jakab iii. 2). De ez két dologban áll: először is a szív gondos őrzésében, hogy megakadályozzuk minden szándékos bűn elkövetését, bármilyen bocsánatos is legyen az; másodszor pedig a lélek azonnali megtisztításában minden hibától, amit elkövethet. Ez a kettő pedig pontosan a gyakori gyónás gyümölcse.

Először is, a gyónás megtisztítja a lelket a bűntől, amelyet magára vesz. Climacus Szent János elbeszéli, hogy egy fiatalember, hogy abbahagyja botrányos életét, amelyet a világban élt, elment egy kolostorba, hogy szerzetesnek álljon. Felvétele előtt az apát azt mondta neki, hogy ha be akarja fogadni, nyilvánosan meg kell gyónnia minden bűnét. A fiatalember, aki őszinte elhatározással adta magát Istennek, készségesen engedelmeskedett; és íme, miközben a szerzetesek jelenlétében meggyónta vétkeit, egy közöttük lévő szentéletű vallásos látta, hogy egy tiszteletreméltó külsejű férfi egy írott papírról, amelyet a kezében tartott, minden bűnt, amelyet a bűnbánó bevallott, eltörölt, így a gyónás végén minden bűne töröltetett.

Nos, ami ekkor látható módon történt, láthatatlanul is megtörténik mindazzal, aki a szükséges hajlandósággal gyónja meg bűneit.

A gyónás nemcsak lemossa a lélek foltjait, hanem erőt is ad a visszaesés ellen.

Az angyali doktor azt tanítja, hogy a bűnbánat erénye nemcsak megsemmisíti az elkövetett hibát, hanem meg is akadályozza annak újbóli kibontakozását. Szent Bernát Szent Malakiás életében elbeszéli, hogy volt egy bizonyos asszony, aki annyira hajlamos volt a türelmetlenségre és a haragra, hogy elviselhetetlenné vált. Amikor meghallotta tőle, hogy soha nem gyónta meg türelmetlenségét, Szent Malakiás rábírta, hogy gyónja meg minden haraggal kapcsolatos bűnét.

Szent Bernát azt állítja, hogy a gyónása után olyan szelíd és türelmes lett, hogy képtelennek mutatkozott arra, hogy bármilyen sérelem vagy sértés miatt nehezteljen.

Ezért a lelkiismeret tisztaságának megszerzése érdekében sok szent minden nap meggyónta bűneit. Ilyen volt Szienai Szent Katalin, Szent Brigitta, Boldog Colletta, Borromeo Szent Károly, Loyolai Szent Ignác és sokan mások gyakorlata. Borgia Szent Ferenc naponta kétszer is járt gyónni.

Ha a világiak nem bírják elviselni, hogy foltos arccal jelenjenek meg azok előtt, akiket szeretnek, akkor mit csodálkozunk azon, hogy az Istent szerető lelkek mindig arra törekednek, hogy egyre jobban és jobban megtisztítsák magukat, hogy kedves Uruk szemében még kedvesebbé váljanak! Nos, nem akarom megkövetelni azoktól, akik gyakorolják a gyakori áldozást, hogy minden alkalommal, amikor áldoznak, menjenek el gyónni; de helyes, ha hetente kétszer vagy legalább egyszer elmennek gyónni, és akkor is, ha szándékos hibát követtek el.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. április 2.