Az úgy kezdődött…

Az úgy kezdődött…

… hogy a kocsink hónapok óta javítás alatt állt. Bár szerettük volna lecserélni a nagykorú autónkat, de anyagiak híján csak vágyálmaink voltak. Egy-két testvér azt a gondolatot kapta a Szentlélektől, hogy szervezzenek titokban egy gyűjtést, amivel megtámogatják az álmainkat. Nagyon meglepődtünk ezen a nagylelkűségen, amit megtapasztaltunk a szűkebb s tágabb közösségünktől.

Újra fellelkesült az imaéletünk, a Szt József kilencedben egész konkrét dolgokat fogalmaztunk meg: hétévesnél fiatalabb, VW Transporter, vagy Ford Transit, bluetooth-os, ködlámpás stb.

Néhány hét elmúltával elkezdtük keresgélni azt az autót, amit az Úr nekünk szánt. Eszembe jutott egy testvérünk, aki jeleket kért és kapott az Úrtól a leendő autójuk rendszámával kapcsolatban. Eleresztettem én is egy fohászt a jellel kapcsolatban, bár konkrét dolgot nem tudtam mondani, csak azt, hogy kérek egy jelet. Amikor leszűkítettük a kiszemelt autók körét, az első számú jelöltnél nem volt megadva más, csak egy telefonszám és egy város neve. Rákerestem az interneten erre a telefonszámra. Nem fogjátok elhinni: az eladó címe ugyanaz volt, mint a mienk, csak 100km-rel távolabb ?.

Azt a bizonyosságot éreztem, hogy ez a jel, hogy az autó csak haza akar jönni hozzánk :). Három nappal később valóban hazajött velünk. Közben a nagy felújításon átesett autónkat kívül-belül felékesítettük, felkészítettük a búcsúra. Azért volt bennünk egy kis félsz, hogy pang a piac, itt a vírus, mi lesz, ha hónapokig nem sikerül majd eladnunk. Aznap reggel, amikor elindultunk a leendő autónkért, kaptunk egy telefonhívást, hogy meg szeretnék vásárolni a 2 napja meghirdetett régebbi autónkat. Az invitálásra – jöjjenek, nézzék meg – azt a választ kaptuk, hogy jönnek, de nem nézegetni, hanem mert meg akarják venni.

Így esett, hogy 36 órán belül lecseréltük az autónkat.   

Köszönünk minden imát, lelki és anyagi támogatást. Isten áldjon meg benneteket érte!  

Bízzatok az Úrban és figyeljetek rá, mert Ő meghallgat és válaszol és megsegít!

Létrehozva 2020. december 6.