Briege nővér, a gyógyító apáca

 

Gyerekkori álmom volt, hogy apáca legyek. A hitem, az ajándékaim és az Istennel való kapcsolatom nagyon erős volt, és azt gondoltam, hogy ez lenne a legjobb módja még közelebb kerülni Istenhez – de nem minden embernek van erre hívása. Még mindig Istennek dolgozok, de nem az Egyház a hivatalos munkáltatóm. 

Mivel az Istennel való kapcsolatom megerősítésére törekszem, folyamatosan vonzom a mély hitű embereket más vallásokból, spirituális dolgokból és személyes kapcsolatokból. Az egyik ilyen találkozó örökre megváltoztatta az életem.

Egy lelkes katolikus párral dolgoztam együtt, akik egy könyvet ajánlottak. Akkor vásárolták meg, amikor Briege nővér előadásain vettek részt. A Csodák megtörténnek című könyv önmagában is csodának bizonyult. Mintha maga Isten hívott volna, úgy olvastam újra és újra a könyvet, amíg minden szót meg nem tanultam. Tudtam, hogy meg kell találnom ezt a hölgyet, aki csak az ima által gyógyít. Mozgásterapeutaként teljesen elbizonytalanodtam az ő intenzív erejétől.  

Kíváncsi voltam: „Milyen a titkos kapcsolata Istennel? Megtaníthat erre engem?” Meg akartam tanulni, hogy mit imádkozott, milyen szavakat használt, és hogyan érezte magát. Meg akartam ismerni a titkait. Az a lelkes hallgató voltam, aki elképzelte, hogy valami verset vagy betanult imát taníthat meg nekem.

Kezdtem megismerni Briege nővér történetét, aki a szokásos korkövetelmények ellenére 15 éves korában apáca lett. Egy fiatal ír nő, akinek határozott jelleme az életében sokszor alakította az útját.

A katolikus egyházon belül a „gyógyítás” kérdése csavaros dolog. Óvatosan azt mondani, hogy egyes emberek gyógyítók, amikor csak Isten a felelős a végeredményért – Briege nővér attól tartott, hogy a csodatétel ajándékáért nem nézik majd jó szemmel. Ennek ellenére kitartott ebben, és az Egyház támogatta őt. Ima által gyógyította meg saját magát reumatoid arthritiszből, és folytatta a gyógyítás ajándékának használatát a rászorulók számára. 

Minél többet tudtam meg erről a csodálatos nőről, annál nyilvánvalóbbá vált, hogy nekünk találkoznunk kell. Azonnal megtaláltam a következő gyógyító lelkigyakorlatának dátumait és helyszínét. Odaérkezésem után megállt a lélegzetem, miközben leültem a templomban hátul, ami tele volt többszáz halálosan beteg emberrel, akik gyógyulásra és vigasztalásra vágytak.

Briege McKenna nővér úgy beszélt, mint egy angyal ír akcentussal, kegyelemmel teljes hangon. Szavai megolvasztották a szívemet, és azt kívántam, bárcsak olyan békém és nyugalmam legyen, mint amit ő mutatott. Áldásnak vettem, hogy jelen lehetek azon a helyen, türelmesen várva a pillanatot, hogy megkérdezzem: „mi a titok?”

A lelkigyakorlat alatt Briege nővér nagy humorral, emberséggel és együttérzéssel osztotta meg történeteit. Megnyugtató és békés volt körülötte lenni. A szolgálat után bemutatkoztam és megkérdeztem: „Briege nővér, mit imádkozol? Van valami olyan különleges [dolog], amit elmondhatok a gyógyulás elősegítésére?”

Briege nővér ír akcentussal válaszolt: „Drágám, beszélj úgy, mintha Jézus mellett ülnél. Az ima az, ami spontán ihletből mondasz el Neki.”

A titok a szenvedély volt. A titok a hit, a személyes meggyőződés ereje volt, ami nem titok, hanem egy személyes utazás. Rájöttem, hogy minden válasz megvan, amit kerestem. Briege nővér lett a vezetőm, hogy az igazságot megismerjem a szívemben. A titkos formula a te Istenbe és saját magadba vetett hited. Isten ismeri a szíved.

Miközben Briege nővér isteni üzenetei végtelenek voltak, ehhez tartottam leginkább magamat: az élet ajándék, és Jézus azt akarja, hogy gyógyulást kérjünk Tőle. Közbenjárni akar értünk, és segíteni bármilyen fizikai vagy érzelmi küzdelemben.

Briege nővér azt mondta: „Jézus segíteni akar nekünk a keresztünk vagy terheink hordozásában; mi gyakran elbátortalanodunk, és úgy érezzük: „Miért kellene Jézusnak meggyógyítania minket?” Kérdezzük csak meg: „Miért nem?” Isten gyermekeként megérdemeljük, jogunk van kérni mindent és bármit, amire szükségünk van.

Jézusnak végtelen mennyiségű energiája és gyógyító képessége van, amit megoszthat. Az imádra akkor lesz válasz, ha az valóban a te legfontosabb érdeked, és része Isten tervének. Briege szerint néhány imára és gyógyulásra azért nem kerül sor, mert egy nagyobb terv van érvényben. Imádkozáskor előfordulhat, hogy a válasz nem az, amit kérsz, hanem az, amire szükséged van.

Vonakodva maradtam ott az ezt követő gyógyító szolgálatra. A pap hívta és üdvözölte a rákos és életveszélyes betegséggel küzdő embereket, hogy jöjjenek ki a gyógyító ima és az áldás fogadására. Számos pap kente meg az embereket olajjal, miközben Briege nővér mély elmélkedő ima állapotában volt.

A pap kezdetben azt kérte, hogy csak betegek jöjjenek ki a gyógyításhoz. Magamban csalódott voltam, mivel azt hittem, hogy ezek közül egyik sem vonatkozik rám. Biztos vagyok benne, hogy Isten meghallotta a gondolataimat, mert a pap hirtelen azokat hívta, akik migrénben szenvednek.

Különleges típusú migrénben szenvedtem, ami mindkét agy féltekében előfordult, és izomgörcsöt okozott a hátamban és a nyakamban, a test baloldali bénulását, a fejemben kínzó fájdalmat és agyrázkódást, ami egy autóbalesetből eredt.

Elvesztettem szinte a teljes hallásomat, és havonta több napon át volt óriási fájdalmam, mint amikor nem. Úgy tűnt, hogy a fájdalom soha nem hagy el – állandóan arra gondoltam, hogy felhagyjak a manuálterápiás karrieremmel.

Azonnal kirohantam lelkesen, hogy részt vegyek és megtapasztaljam a gyógyulást. Áldott szerettem volna lenni Briege nővér ajándékával, és érezni, hogyan működik mindez. Azonnal éreztem, hogy valami történik.

Az áldás, az ima és az olajjal megkenés egyszerre történt. Másodpercekkel később egy hőhullám töltötte el a testemet. Leültem és úgy éreztem, mintha belülről megfiatalodtam volna. A fizikai stressz elhagyta a testem, és a fájdalom tűnőben volt. Visszatért az a rugalmasság, amit elvesztettem az autóbaleset miatt, és fájdalom nélkül, kényelmesen tudtam ülni.

Miután két éven keresztül közel voltam a teljes süketséghez, a hallásom lassan visszatért, és folyamatosan jártam szentmisére. Minden alkalommal, amikor szentáldozáshoz járultam, elfogadtam Jézus gyógyító erejét. Briege nővér intenzív és erre a szándékra elmondott imája utáni napon eltűntek a migrénes fájdalmak.

Istennek olyan tervei voltak velem, melyek jóval meghaladták egy ima megtanulását: azt akarta, hogy továbbra is segítsek az embereknek, hogy munkám által meggyógyuljanak. Isten szándéka az volt, hogy halljak és fájdalom nélkül éljek. Isten tudta, hogy nem fordítottam volna időt saját gyógyulásomra a munka helyett. Ismeri a szívemet és az elmémet, majd kigondolt egy stratégiát a saját gyógyulásomra.

Briege nővér kijelentette, hogy Jézus meggyógyíthatja emlékeinket és eltörölheti szenvedéseinket. Ima által azt javasolta, hogy a megújult hitünk megszabadíthat bennünket a függőségek kötelékeitől, és spirituálisan gyógyíthatja elménket. Azt mondta, hogy mindenkinek gyógyulásra van szüksége. Ez a kijelentés valóban megindított. Ez igaz, mindannyian meg vagyunk törve valamilyen szinten. Ez normális. Az élet nem könnyű, de kell legyen könnyebbség.

Ahogy imádkozunk, az ugyanolyan személyes, mint Istennel való kapcsolatunk. Rájöttem, hogy nem tudom lemásolni Briege nővér imáját; hiányzik az a szenvedély, ami ahhoz szükséges, hogy odafigyelésre indítsa Istent. Bármit megkérhetünk Istentől. Maradjunk csendben gondolatainkban, és meghalljuk az Ő válaszát. Ha nem állsz rendelkezésre, hogy meghalljad, akkor hiányozhat az Ő válasza.

Sok alkalommal imáimra a választ mások hangján kaptam meg. A Lélek embereket használhat hírvivőként, mindannyian Isten hírvivői vagyunk függetlenül attól, hogy tudatában vagyunk-e ennek vagy sem. Mindenkinek, akivel csak találkozunk, lehet egy darabja a kirakós játékhoz, amit próbálunk összerakni. Maradj jelen az Istennel való kapcsolatban, figyelj a Lélek üzeneteire.

Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek – mondja az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. 12Ha majd segítségül hívtok és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket. 13Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek. 14Megengedem majd, hogy megtaláljatok – mondja az Úr. Jóra fordítom sorsotokat, és összegyűjtelek titeket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak benneteket – mondja az Úr. És visszahozlak titeket erre a helyre, ahonnan számkivetésbe küldtelek.” (Jer29, 11–14)

Briege nővér kijelentette, hogy Jézus azt mondta: „Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz.” Rájöttem, hogy ez azt jelenti, hogy mindannyian képesek vagyunk nagyobb gyógyítónak, tanítónak vagy prófétának lenni saját magunk és mások számára.

Az Úr iránti munkám csak most kezdődött el. Mindörökké hálás leszek minden csodáért az életemben és mások életében.

A cikk forrása angol nyelven 

Létrehozva 2019. november 25.