Isten nevét hiába ne vegyed

Az emberség ára és ajándéka, amit a szerzetes, aki a Krisztus-követés, tehát a kereszténység normális képviselője egzisztenciálisan megél, az Istenhez és emberhez egyetlen méltó Szó – a megtestesült Ige szemlélése, fontolgatása. Az Ige testté lett és mi közöttünk lakozik…

Corona Bamberg bencés nővér és a szerzetesi hagyomány, a szentek élete sokszor hivatkozik a szíven találó Logos-ra, Igére, mely megváltoztatja valakinek, nekem, az életét. Talán úgy érint meg egy kifejezés, hogy még nem is igazán tárul fel a jelentése és jelentősége. Így talált szíven a hivatás-titok lényegeként, egészen fiatalon, a hatvanas években, Don Columba Marmion, ír származású, belgiumi bencés apát , akit II. János Pál avatott boldoggá 2000-ben, könyvének címe: Sponsa Verbi. Az Ige Jegyese.

Akkoriban, az első szeretet lobogásával, a hivatás lényegeként, meghívásként éltem meg, a szerzetesnek, nekem, az IGE – a Logos-Krisztus eljegyzettjének, elpecsételtjének kell lennem, s így sajátos módon szól hozzám, mint az én Uram, megszólító levele, a Szentírás, a liturgia, teremt közösséget, otthont számomra mindazokkal, akik tértől – időtől függetlenül, hallgatták és élni akarták az Igét, követni a Megtestesült Igét.

Az Isten-szeretet felfedezésének kalandja arra vezetett, hogy a szívem és értelmem együtt fedezze fel, hogy minden Istenről szól hozzám, nekem. S emlékszem arra a napra és órára, amikor személyesen felragyogott számomra a teremtéstörténet olvasása közben, hogy a Mindenható, az Ige és a Szeretet által teremt. – és teremtett engem az Ige szeretetre képes képmásságára. Rádöbbentem, hogy milyen felelősség, hatalom, az, amit a Teremtés könyve úgy ír le, hogy a teremtmények közül, az ember beszélgetett a Mindenhatóval. S az ember kapta a feladatot, hogy szerető ismerettel tekintsen a többi teremtményre, és adjon nekik nevet. Azaz ismerje fel lényegüket, mivoltukat, nevüket, – helyüket a teremtésben. S lehet csodálni és kutatni az állatok kommunikációjának hogyanját, mikéntjét, de az mindig az ösztön-szintből fakad, a z egyed és fajfenntartás csodálatos és bonyolult érzék-rendszeréből. Az ember pedig a megismerés, a néven nevezés ajándékát és feladatát kapta az Istentől.

Az írás letölthető itt.

 

Létrehozva 2014. július 23.