Egy tizenöt évig ágyhoz kötött fiatalember tanúságtétele

Miután egy kolostorban a szerzetesnővéreknek megtartottam az évente esedékes lelkigyakorlatot, pazar vendéglátásban részesültem. Jelen volt egy fiatalember is, aki bénasága miatt tizenöt éve ágyhoz volt kötve.

A nővérek elmondták, hogy szülei sátánisták voltak, egyetlen fiukat megátkozták, egyezséget kötöttek a sátánnal, és már akkor átadták neki, amikor még édesanyja méhében volt. Még azt sem tudta senki, hogy meg van-e keresztelve. Szülei meghaltak autóbalesetben. A fiatalember nem akart megbocsátani a szüleinek, akik tragédiáját okozták.

Arra kértem a nővéreket, hogy imádkozzanak kilencven napig a legszentebb Oltáriszentség előtt, hogy megkapja azt a kegyelmet, hogy meg tudjon bocsátani a szüleinek. Néhány nap múlva je- lentkeztek a nővérek és azt mondták, hogy a fiú kész megbocsátani a szüleinek. Közben a nővérek a Biblia és a Katekizmus alapján felkészítették a szentségek fogadására. Feltételesenmegkereszteltem, meghallgattam a gyónását, és szentmisét mutattam be az otthonában.

Azt mondtam azonban a fiatalembernek, hogy át kell adnia szüleit Jézusnak, és a mise alatt imádkoznia kell értük. így válaszolt: „Már befizettem a plébánosnak 30 misét a szüleimért, mert most már szeretem őket, és szeretném, ha a mennyországba kerülnének.”

A szentáldozás után nacv csodát láttam: a fiú saját szavaival beszélt a szüleihez, és szavai tele voltak szeretettel. Mise után megölelt, és így szólt: „Láttam a szüleimet a mennyországban az angyalokkal és a szentekkel együtt, és láttam, hogy boldogok, és most én is boldog vagyok!”

Láttam, hogy a körülötte álló nővérek sírnak örömükben és dicsőítik Istent, majd arra lettünk figyelmesek, hogy a fiatalember lassan félretolja a lepedőt és a takarókat, feláll az ágyáról, és járni kezd. A nővérek odajöttek és segítettek neki, hogy teljesen egyedül járjon. Az Úr teljesen meggyógyította! Ettői a naptól kezdve minden nap egy kilométert gyalogol, hogy eljusson a plébániai misére.

Ezt tanácsolom azoknak, akik mások megtérését szeretnék, és mások megtéréséért imádkoznak: Imádkozzatok sokat a legszentebb Oltáriszentség előtt, mondassatok szentmisét értük, járuljatok szentáldozáshoz helyettük, és hihetetlen eredményeket fogtok látni! Jézus Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit (Jn 1,29).

(P. James Manjackal: Megérintett és meggyógyított. Marana Tha Kiadó, Budapest, 2013.)

Létrehozva 2016. december 16.