Szentlélek Szemináriumon vettünk részt és valóban MEGÚJULTUNK! (2022)

Szentlélek Szemináriumon vettünk részt és valóban MEGÚJULTUNK! (2022)

Plébániánkon 2021 szeptember végén Szentlélek Szeminárium indult több, mint 80 fő részvételével. Az intenzív lelkigyakorlat Mohos Gábor püspök atya szentmiséjével kezdődött, majd a küldetési szentmisével ért véget december 9-én. Az alábbiakban néhány résztvevő tanúságtételét olvashatjuk.

GYUSZI: Nyár végén kaptunk személyes meghívást Riszterer Zsuzsitól és Tamástól az ősszel a Szent Gellért Plébánián induló Szentlélek Szemináriumra. Noha évtizedek óta gyakorló keresztény életet élünk és számos mozgalomról, lelkigyakorlatról volt tudomásunk, erről még keveset hallottunk. Riszterer Tamás és Zsuzsi volt a két odaadó, gondos és mindenkire odafigyelő szervezője ennek az eseménynek. Tőlük tudtuk meg, hogy ez a Karizmatikus Megújulásnak az útja, egy intenzív és nagyon mély lelki tartalmú, több mint két hónapon át tartó rendezvény.

A heti egy találkozó mellett mindennapi elfoglaltságot is jelent, előre meghatározott program szerint.   Az egész szemináriumnak P. Ernst Sievers: Élet a Lélekben című lelkigyakorlatos munkafüzete volt a vezérfonala. Magyarországon Katona István atya szorgalmazta szemináriumok szervezését és közreműködött a munkafüzet lefordításában is. Azt gyorsan megértettük, hogy igen komolyan kell venni az elhatározást, hogy elkezdjük-e vagy sem. Én hosszas gondolkodás után mondtam rá igent. Zsuzsinak könnyebben ment. Igyekeztünk nyitott szívvel részt venni elvárások nélkül. A heti alkalmak csütörtökönként este kezdődtek a plébánia templomterében. Örömteli volt, hogy több mint 80 fő jelentkezett a szemináriumra résztvevőként.

A szervezőkkel és segítőkkel együtt így közel száz fő közös munkálkodása kezdődött el. Minden alkalom egy lelkesítő, félórás, meghitt dicsőítéssel indult, Tamás fáradhatatlan vezetésével. Ezután tanításokat hallgattunk, amelyek központi témája a Szentlélek mélyebb megismerése, működésének megértése volt, az előadók személyes életéből vett példákkal is alátámasztva. Ezt követően tíz kiscsoportban folytattuk az együttlétet. Ezek külön férfi és női csoportok voltak, így a házaspárok tagjai is külön csoportokba kerültek.

ZSUZSI: Az Élet a Lélekben című munkafüzet egy nagyon átgondolt, egymásra épülő és jól átlátható, befogadható mű. Elvezet a kis kommentárok és a Szentírási részletek gondos összeszövésével Isten mélyebb megismerésére, megtapasztalására, egy nagyon letisztult, igaz istenképhez. A résztvevők hétről hétre, napról napra ebből készültek fel.  Számomra csodálatosan letisztázta és sorrendbe rakta a bennem élő képeket, gondolatokat, Szentírási részleteket.

Az Ige által ismerhettem meg valóságában, hogy hogyan szól hozzánk a mennyei Atya, hogyan hív meg, akár ide a szemináriumra is, hogy hogyan ismer és gyengéden szeretNevemen szólít és terve van velem.

Bennünk él és az Ő szeretett Fia képmására akar formálni. Hogyan gyógyít, kiűzi a félelmeinket, és elmondja, hogyan szeressük őt és hogyan legyünk a tanítványai. Saját tapasztalatom volt egy lelki sebemből való gyógyulásom is. Amikor ezzel kapcsolatos témáról volt szó, meglepett örömmel vettem észre, már nem fáj, ez a lelki sebem meggyógyult, Jézus által. Már csak egy heg, amit el is felejtettem… Csodás élmény volt.

Átélhettük azt, hogy a Szentlélek új és mélyebb módon tud eltölteni minket. Erőt ad és megvilágosít minket a Szentírás értőbb olvasására. És ezt én is megtapasztalom, ha a Szentírást olvasom. Máshogyan tudom már érteni, egyes sorok mintha kiemelkednének, végre értem, hogyan tud ez rám vonatkozni, az összefüggéseit és a benne rejlő, hozzám szóló üzeneteket, melyekkel vezet, segít Isten az életemben. A Szentlélek kiáradásáért végzett alkalom csodálatos volt. Nyolc imapár imádkozott értünk órákon át. A templom megtelt a halk ima és a dicsőítés lelket emelő, finom hangjaival. A Szent Gellért templom telis-tele volt Szeretettel.

GYUSZI: Számomra az egész szemináriumot meghatározta annak komolysága. Az egész esemény minden egyes részét jellemezte az, hogy nem szórakoztatni, csak lekötni akarta a résztvevőket, hanem minden szervező és segítő komolyan vette.  Az én csoportomat Kelemen Imre atya vezette, aki szintén felhívta a figyelmünket arra, hogy vegyük komolyan a szeminárium minden részletét. Neki, mint csoportvezetőnek feladata volt a beszélgetés, megosztás irányítása is. Nem azért gyűltünk ugyanis össze, hogy egymást oktassuk, hanem sokkal inkább a személyes életünkben megélt, a témához kapcsolódó élményeinkről beszéljünk.

Ezek lehet, hogy szigorúan hangzanak, de a csoportban mégis végig jó hangulat, felszabadult öröm volt a jellemző. Nem ismertük egymást előtte, mégis többen jelezték, köztük én is, hogy olyan dolgokat is megosztottak a többiekkel, amiket korábban nem gondoltak volna, hogy elmondanak. Ez a bizalom kialakulásának egyértelmű jele volt. Kíváncsian várom a folytatást: vajon milyen ajándékokat fogok kapni a kiáradt Lélek által?

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2024. július 4.