Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Szűz Mária, Isten Anyja, imádkozz érettünk, bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.

Egy Üdvözlégy Mária döbbenetes ereje

Pittsburghben egy imádságos könyörgés életeket változtatott meg

Gondoltál már arra, vagy felfogtad, hogy egyetlen Üdvözlégy Mária ima mire képes? John Petrovich és Joe Freedy atya egy nemrégiben történt, meggyőző eset után felfogta ezt.

„Amikor hallottam, megdöbbentem – menyire hihetetlen történet” – mondta Freedy atya, a pittsburghi Isteni Irgalmasság templom plébánosa és a Dry Bones Ministries elnöke, miután meghallgatta, ahogy Petrovich egy lelkigyakorlat végén elmesélte neki a részleteket.

Nem sokkal korábban, egy szombat reggel Petrovich szokásához híven futott egy pittsburghi negyedben. Útja során elhaladt egy ház mellett, melynek felhajtóján egy mentőautó állt. A ház bejárati ajtaja és garázsajtó nyitva volt.

„Felnőttként minden alkalommal, amikor szirénát hallasz – mentő- vagy rendőrautó -, a keresztet vetsz és mondsz egy imát a rászorulókért, valamint védelmet az érintettekért. Ez teljesen természetes számomra” – mondta Petrovich a Register portálnak.

„Annyi különbség volt akkor, hogy mindig elmondtam ezt az imát, de soha nem éreztem késztetést arra, hogy egy [konkrét] imát mondjak. Ez volt az egyetlen különbség, mint máskor. Az első ima, ami eszembe jutott [aznap], az Üdvözlégy Mária volt.”

Petrovich arra gondolt, hogy megáll és segít, de mivel nincs elsősegélynyújtó képzettsége, úgy döntött, hogy tovább fut, bár elgondolkodott azon, hogy hiba volt-e nem megállni akkor. Mégis imádkozott: „Istenem, ha az a mentőautó még mindig ott parkol a felhajtón, megállok, és megnézem, tudok-e segíteni”. Visszafutott és beszámolt erről: „A mentőautó nem volt már ott, a házban nem volt világítás, a garázsajtó és a bejárati ajtó is zárva volt.”

A következő csütörtökön, munka után Petrovich ismét ezen a környéken futott. A házhoz közeledve, ahol a mentőautó állt, egy hölgyet látott „annak a háznak a felhajtóján, aki elkezdett integetni a kezével, és azt mondta: ’Állj. Kérem, álljon meg’” – emlékezett vissza Petrovich.

„Odamentem a felhajtó széléhez, a nő azt mondta: ’Köszönöm, hogy megállt, uram. Beszélnem kell önnel. Meg kell köszönnöm, hogy megmentette az életemet.’”

Petrovich értetlenül kérdezte: „Hogyan mentettem meg az életét?”

Ezt mondta nekem: „Hadd mondjam el, mi történt velem a múlt héten.” Egyedül volt otthon, hirtelen furcsán kezdte érezni magát, és elájult. Tudta, hogy haldoklik.

Elmesélte Petrovichnak, hogy mielőtt egy kórházi ágyba került volna, és épp azon volt, hogy magához térjen, „látomása volt Jézusról, aki odament hozzá, és azt mondta: ‘Minden rendben van. Minden rendben lesz. Minden rendben lesz, mert ez az ember imádkozott érted.’”

„A tenyerén ott volt az arca – Jézus kezén” – elmesélte, hogy mi járt a fejében. „Arra gondoltam: ‘meg kell köszönnöm, hogy megmentette az életemet.’”

„Hogyan reagálsz ilyesmire?” mondta Petrovich a Register-nek. „Elakadt a szavam. Nem tudtam, mit mondjak, kivéve azt, hogy ’Köszönöm.’”

A szentek dicsérik az Üdvözlégy Mária erejét

The Secret of the Rosary [A rózsafüzér titka] című könyvében Montforti Szent Lajos több szent férfit és nőt kiemel, akik megtapasztalták az Üdvözlégy Mária erejét. A példák között ők szerepelnek.

Aquinói Szent Tamás, aki egyszer 40 napon át csak az Üdvözlégy Máriáról prédikált, és így tanított: „Minden veszélyben üdvösséget nyerhetsz a dicsőséges Szűztől. Ezért mondja az Énekek éneke 4,4: „ezernyi pajzs függ rajta” (vagyis védelem a veszélyekkel szemben). Ismétlem, minden erényes munkában készen találod őt, hogy segítsen. Ezért mondja ő maga a Sirák 24,25-ben: „Bennem van az út minden kegyelme, bennem van az élet és az erény minden reménye.”

Francisco Suárez atya, egy jámbor 16-17. századi jezsuita teológus és több jelentős könyv szerzője „olyan mélyen tisztában volt az angyali üdvözlet értékével, hogy azt mondta,

szívesen odaadná minden tudományát egyetlen jól elmondott Üdvözlégy Máriáért.”

A 13. században Szent Mechtilde megtanulta, ahogyan azt Montfort elbeszéli, hogy „ez a legnagyobb dicséret, amit Máriának adhatunk”, miután a Szűzanya megjelent neki „az angyali üdvözlettel, aranybetűkkel a mellére írva, és azt mondta neki: ’Leányom, szeretném, ha tudnád, hogy senki sem tud nekem jobban kedvemre lenni, mint ha kimondja azt az üdvözletet, amelyet a legimádnivalóbb Szentháromság ajándékozott nekem, és amellyel az Istenanya méltóságára emelkedtem.’”

Mind Montfort, mind Liguori Szent Alfonz elmeséli azt a történetet, amikor Szent Domonkos nagyszámú embernek prédikált, akik egy albigens eretneket hoztak elé, aki nyilvánosan a rózsafüzér ellen beszélt. Domonkos mindenkivel nagyon lassan és nagy áhítattal mondatta el a rózsafüzért. „Az emberek által elmondott minden egyes Üdvözlégy Máriára nagyszámú ördög jött ki a szerencsétlen ember testéből, izzó parázs alakjában. Amikor az összes ördögöt kiűzték és az eretnek teljesen megszabadult tőlük, a Szűzanya, bár láthatatlanul, áldását adta az összegyűlt társaságra, és azok elteltek örömmel. Számos eretnek tért meg e csoda hatására, és csatlakozott a Szent Rózsafüzér Testvériséghez.”

Ahogy maga Montfort tanácsolta: „Egyetlen helyesen elmondott Üdvözlégy Mária többet ér, mint 150 rosszul elmondott.”

A hitet erősítő erő

Az egyetlen pittsburghi Üdvözlégy Mária eredményei másokra is nagy hatással voltak. Freedy atya megosztotta, hogyan érintette meg őt is ez.

„Ez a történet engem és másokat is nagyon meghatott, és nagyon megindította Johnt” – mondta a Register-nek. „A Szűzanya valóban meghallgatja, és Isten megválaszolja az imánkat. Az egyik dolog, amit szeretek a történetben, hogy John elmondta nekem, ahogy kocogott, nem fonta össze a kezét, nem térdelt le, és ez mutatja, hogy mennyire figyelmes a mi Szűzanyánk és a mi Urunk irántunk. Szent Teréz úgy beszélt az imádságról, hogy az ember a szívét Isten felé fordítja. A teljes szándékkal és szívvel való imádkozás az, ahogyan Isten szeretné, hogy imádkozzunk.”

Freedy atya szerint az imára adott ilyen válaszok segítenek „növelni a hit természetfeletti erényét. … Megnő a hit adománya, növekszik a meggyőződésünk, valóban szívből imádkozunk, és imáink még hatékonyabbak lesznek. Ez egy igazán reményteljes történet.”

Emlékezteti a híveket, hogy bár tudjuk, hogy Isten nem mindig akkor és úgy válaszol az imára, amikor és ahogyan mi szeretnénk, „nincs olyan ima, nincs olyan szívből jövő sóhaj, amit Isten ne hallana meg és ne cselekedne.”

Miután megtudta, hogy az egyetlen elmondott Üdvözlégy mit tett, Petrovich látta, amit „nagy változásnak nevezek az összes imámban”, „nagyobb hangsúlyt fektetve arra, hogy miért kell imádkoznunk egymásért, és nem csak a saját kívánságainkért és szükségleteinkért, hanem más emberekért, az ő szükségleteikért és kívánságaikért, a miénket megelőzve.”

Már mindig magával viszi a rózsafüzért, bárhová megy – és imádkozik is. Elmondta, hogy feleségével, Bethann-nel „mindent megteszünk, hogy minden este elimádkozzuk a rózsafüzért.”

Petrovich ráébredt a közbenjáró ima erejére is.

„Sokszor előfordul, hogy imádkozunk valakiért, de soha nem halljuk és soha nem tudjuk meg, hogy kapunk-e választ. Mindig várjuk a nagyszerű eredményt és a meghallgatott imát a mi időnkben” – mondta. „Ez megtanított arra, hogy nem minden ima kap gyorsan és úgy választ, ahogyan mi szeretnénk. De Isten meghallgatja és válaszol ezekre. Ez az eset mély, drámai módon kapott választ. Ez visszavisz a múltba és ‘megrázza’ az embert – és elgondolkodik az imán, és hogy valóban szívből jövő imát mondjon. Lehet, hogy soha nem tudjuk meg a végeredményt, de bízunk Istenben.”

„A másik lecke, amit meg kell tanulnunk” – tette hozzá -, „hogy a leggyorsabb és legrövidebb út Jézushoz a Szűzanyán keresztül vezet.”

Freedy atya kiemeli azt, ami ennek az imádságos történetnek a középpontjában található – Mária erejét és közbenjárását: „Ez a történet egy ajándék, hogy megerősítse hitünket és a Szűzanya közbenjárásának nagyságát.”

Forrás angol nyelven

Köszönet Renáta testvérünknek a találatért. A szerk.

Létrehozva 2024. június 2.