Az én tanúságtételem – a jégtől a tűzig

Ez az én történetem, hogyan lettem egy unatkozó névleges katolikusból egy Jézus Krisztusért és katolikus hitemért lángoló katolikus.

Bölcsőtől fogva katolikusként születtem, és az 1-12. osztályt katolikus iskolában töltöttem.   Az apácák nagyon jól megtanítottak minket a hitünkre.  Azonban mindezen évek alatt Isten számomra egy nagyon távoli Isten volt, nem volt személyes kapcsolatom vele.  Bár az apácák megtanították nekünk az imákat, soha nem imádkoztam egyedül, kivéve a vacsorai asztali áldást.

Kulturális katolikus voltam, aki csak a szokásokat követte. Ez folytatódott egészen addig, amíg férjhez mentem és két gyermekem született.   A férjem ugyanígy volt ezzel, és vasárnaponként a kötelesség mentalitásával mentünk a templomba, és egy egydolláros bankjegyet dobtunk a gyűjtőkosárba.  A legtöbb katolikus, akit ismertem, ugyanolyan katolikusnak tűnt, mint én – kötelességtudó katolikusnak.

Amikor 30 éves lettem, kezdtem ürességet érezni az életemben, és azon tűnődtem, vajon létezik-e egyáltalán Isten.  Elkezdtem megkérdőjelezni mindazt, amit a katolikus iskolában tanultam, hogy mindez valóban igaz-e. Egy időre afféle agnosztikus lettem, bár senki sem tudta, hogy mit gondolok.

Egy nap a vasúti síneken átkelve azt mondtam Istennek, hogy ha létezik, akkor mutassa meg magát nekem.  Akkor még nem tudtam, hogy ez az ima milyen erőteljes volt.  Nem sokkal később találkoztam egy Gerri nevű szomszéddal, aki kétgyermekes anya volt.  Nagyon vidám és lelkes volt a hitével és Istennel kapcsolatban.  Soha életemben nem találkoztam még ilyen emberrel.  Azt akartam, ami neki volt!  Elvitt engem olyan csoportokba, ahol az emberek valóban az Úrról és az imaéletükről beszéltek, és arról, hogy az imáik meghallgatásra találtak.

Az egyik ilyen csoport az Ultreya volt, ami a Cursillo mozgalom része.  Ez a csoport havonta egyszer találkozott, hogy imádkozzanak és megbeszéljék az Úrral való járásukat – imádság, tanulmányozás és apostolkodás. Éreztem valami egészen mást ebben a csoportban, az Úr és egymás iránti szeretetüket.  Körülbelül hat hónapig vettünk részt ebben a csoportban. A vágyunk az Úrral való kapcsolat iránt mindkettőnkben egyre nőtt és nőtt.

A férjem ezután elment Cursillo hétvégére, egy olyan hétvégére, amelynek célja, hogy az ember megújítsa a hitét és felfedezze a Jézussal való személyes kapcsolatot.   Más emberként tért vissza, másként beszélt az Úrról, olvasta a Szentírást, imaéletet alakított ki. Most már személyes kapcsolata volt Jézussal. Én is azt akartam, amit ő, és az én Cursillo hétvégém két hónap múlva volt betervezve.  Nem tudtam ennyit várni!  Most akartam Jézust.  Így Gerri elvitt egy karizmatikus imatalálkozóra.

Soha nem hallottam még erről, pedig úgy terjedt, mint a tűz az egész országban.   Azt gondoltam, hogy ez más, még soha nem hallottam addig nyelveken szólást. Azonban lenyűgözött Isten iránti szeretetük, és érdekelt a dolog.   Gerri elmagyarázta nekem, és elhívott egy második találkozóra.  Elmentem. Ez 1977. szeptember 14-én volt.

Az összejövetel végén megkérdeztem Gerrit, hogy mikor kaphatom meg „a Szentlélek kiáradását”, amit a többiek már megkaptak.   Mondtam neki, hogy most akarom, nem tudok várni. Hívta a csoport vezetőit, akik a közelben laktak.  Körbeálltak, és megkértek, hogy ismételjem el a bűnbánati imát, ami életem átadását jelentette Jézus Krisztusnak.  Miután vége lett az imának, nagy békét éreztem magamban.   A két gyermekem még mindig a házban volt, ezért úgy éreztem, hogy itt az ideje menni.

A vezető azonban azt mondta „Nem, szerintem az Úr még nem végzett Anne-nel.” Hallgattam a szavait, és néhány percig ott maradtam. Aztán Gerri azt mondta: „Menjünk be ebbe a szobába és imádkozzunk.”  Bementünk a nappaliba, amely üres és csendes volt.  Gerri elkezdett nyelveken imádkozni.   Én is kinyitottam a számat, hogy imádkozzam. Miközben imádkoztam, az arcom lángra gyúlt, amit úgy éreztem, mintha elektromos áramütést kaptam volna!  Más szóval, az Úr meghallgatta a vasúti síneken elmondott imámat.

Megmutatta nekem, hogy Ő valóban él, és természetfeletti módon ért hozzám, és megérintett!  Gerri és a többiek nagyon izgatottak voltak, és Gerri adott nekem egy dicsőítő zenét tartalmazó hangkazettát, hogy otthon lejátszhassam. Minden nap lejátszottam, és egész nap, minden nap dicsőítettem Istent, és megtapasztaltam a legnagyobb örömöt, amit valaha is tapasztaltam az életemben.

Attól a naptól kezdve megváltozott az életem.  Amikor a Szentírást olvastam, megelevenedett, mintha az Úr egyenesen hozzám szólt volna. Megismertem a várakozó hitet, és sok imám meghallgatásra talált.   Csak Őrá akartam gondolni, Róla beszélni, Róla olvasni és Őt dicsérni. Igyekeztem jobban vigyázni, hogy ne legyek bűnös, és életemben először az Ő akaratát akartam teljesíteni.

Elmentem a Cursillo hétvégére, és ez is egy csodálatos találkozás volt az Úrral, sok útmutatással, hogy hogyan kövessem Őt, és hogyan legyen Ő számomra az első. A Szentlélek szelíden megérintette a szívemet az egész hétvége alatt.   Szinte minden beszélgetésen végig sírtam.

Harmadik gyermekem 1978-ban született. Röviddel ezután férjemmel részt vettünk egy Házas Hétvége Találkozón, ami nagyban gazdagította házasságunkat.   Nagyjából ugyanebben az időben vettük észre, hogy második gyermekünk, Suzanne nem fejlődik normálisan a nyelv és a figyelem terén.  Megvizsgáltattuk, de nem kaptunk helyes diagnózist.  Ez egy nagyon nehéz év volt, de az Úrral való új kapcsolatom révén csak imádkoztam érte és folyamatosan dicsőítettem őt, ami örömet szerzett nekem a nehézségek közepette.   A férjem is az Úrra támaszkodott, és ez mindkettőnknek erőt adott.

Évekkel később, amikor 8 éves volt, 1983 körül, felfedeztük, hogy autista, és sok segítséget kaptunk az iskolarendszertől.  Egy nap, amikor aggódtam az ő helyzete miatt, képes voltam mindent az Úrnak átadni, és kértem, hogy vegye le rólam az aggodalom terhét.  Amikor ezt megtettem, úgy éreztem, mintha egy tonna téglát levettek volna rólam, és nagy békét éreztem.  Ez a mai napig, 2006-ig tartott.

Nem tudok 29 évről beszámolni, de megosztom a Jézussal való járásom néhány csúcspontját.

Az évek során az Úr sok félelemtől gyógyított meg, egyiket a másik után, és megtanított a megbocsátás fontosságára. (Régebben sokat nehezteltem.) Egy helyzetben, amikor nehezen tudtam megbocsátani valakinek, kértem az Ő segítségét, és éreztem, hogy a szeretet hullámai törnek rám, hirtelen szeretet érzése támadt bennem az illető iránt.   Ez a mai napig tart.

Csodálatos módon meggyógyított 1987-ben az endimetriózisból is, miután megtanított arra a leckére, hogy az adott helyzetben az Ő akaratának adjam át magam, ne az enyémnek.   A 90-es évek végén meggyógyította a lányomat, Suzanne-t egy súlyos gyomorproblémából, ami folyamatos fájdalmat és emésztési zavarokat okozott neki, és ami miatt 15 kilót fogyott.  Az orvosok sok vizsgálatot végeztek, de nem tudtak diagnózist felállítani.    A karizmatikus imacsoportom imája után a következő napon minden tünet megszűnt, és az elkövetkező hónapokban visszanyerte az 5 kilót.  Az Úr azonnal meggyógyította őt az Ő nagy irgalmassága és szeretete miatt.

Ahogy teltek az évek, megmaradtam a karizmatikus imacsoportban, és élveztem a közösség érzését, a másokkal való megosztást, és a lelki életről szóló különböző tanításokon keresztül többet tanultam erről az útról.

A 80-as évek végén és a 90-es évek elején újra tanulmányoztam a katolikus hitemet, miután hallottam a Medjugorje üzenetetekről.  Kialakult bennem a Boldogságos Szűz Mária iránti áhítat, aki az első karizmatikus volt, és aki egyben a Szentlélek házastársa is.  Ez gazdagította hitemet, egy lelki Anyát és szószólót adott nekem, aki imádkozik értem és segít nekem ezen a földi úton. 1988-ban Mária által Jézusnak szenteltem magam Montforti Szent Grignon Lajos szerint. (Ez a legmélyebb önátadás, amit egy ember megtehet.  Minden munkádat és imádat, szenvedésedet, külső és belső javaidat a Szűzanyának ajánlod fel, hogy átadhasd Jézusnak a lelkek megtérésére. Háromhetes előkészületet foglal magában). A szentségi életem is erősebb, ami megerősít engem. A gyakori szentmisén való részvétel lelki erőt és sok kegyelmet ad nekem.

A havi gyónás egyenes úton tart, és segít, hogy jobban tudatában legyek az általam elkövetett bűnöknek. Megtanultam, milyen fontos, hogy hűséges legyek a pápához és az Egyház tanítóhivatali tanításaihoz vagy dogmáihoz. (Ezek a tanítások egyenesen Jézustól és az apostoloktól származnak, és soha nem változtak meg) Megtanultam annak fontosságát is, hogy vezekeljek, böjtöljek, és krónikus betegségeimet felajánljam az Úrnak a lelkek megtéréséért.  Néhány évvel ezelőtt csatlakoztam a laikus karmelitákhoz.  Ennek a csoportnak a középpontjában az áll, hogy megpróbáljuk a szentség útját követni azáltal, hogy elszakadunk a világtól, miközben benne vagyunk.

A 90-es években kezdett érdekelni a New Age mozgalom problémája.  Sok könyvet olvastam, számos cikket gyűjtöttem a témában, sok hangkazettát hallgattam meg, és számos konferencián vettem részt.  Az Úr akkor a szívembe adta, hogy állítsak össze egy előadást, hogy segítsek az embereknek tájékozottabbá válni ebben a fontos témában. Körülbelül tíz éven keresztül tartottam néhány előadást kis csoportoknak, hébe-hóba.  Aztán 2004-ben, a rózsafüzér közepén az Úr a szívemre tette, hogy indítsak el egy, a New Age-et leleplező szolgálatot A Fény és Igazság Kardja néven, és Ő adott nekem bátorságot, hogy megtegyem!

Köszönöm az Úrnak mindazt, amit életemben tett velem, hogy új irányt adott nekem, hogy megszabadított minden félelmemtől, hogy fizikai gyógyulást hozott, hogy megtanított megbocsátani, hogy lelkesedést és buzgalmat adott nekem Ő és az Ő Egyháza iránt, hogy a „jégből” a „tűzbe” vitt. Dicsértessék Jézus Krisztus neve, mert Ő az Út, az Igazság és az Élet!

Ha szeretnéd átadni szívedet Jézusnak, és ha ez az ima mélyen őszinte, akkor meg fogja változtatni az életedet. „Uram Jézus, hiszem, hogy meghaltál értem, és hogy most is élsz és hallgatsz rám.  Megbánom bűneimet, és bocsánatodat kérem.  Jöjj és vedd át az irányítást az életem felett.  Ettől a pillanattól kezdve úgy döntök, hogy Neked élek, és többé nem magamnak, hogy a Te akaratodat teszem, és nem az enyémet.  Tégy engem olyanná, amilyennek Te szeretnéd, hogy legyek.  Mutasd meg nekem az utat az Atyához.  Most tölts be engem Szentlelkeddel, aki megtanít arra, hogyan éljek Érted, és hogyan mondjam el a világnak, hogy Te vagy az én Megváltóm és Uram.  Szeretlek Téged, Atya, Fiú és Szentlélek.”

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2023. szeptember 30.