Ellenőrzőlista a gonosz elleni küzdelemhez és a hatékony imaharcossá váláshoz

Ellenőrzőlista a gonosz elleni küzdelemhez és a hatékony imaharcossá váláshoz

Forrás: Egy Hawaii-beli ismeretlen asszony szórólapja

  1. Hittel teli imák – rózsafüzér, isteni irgalmasság rózsafüzére, áhítat (naponta)
  2. Elmélkedés Isten Igéjén – Szentírás olvasása (naponta)
  3. Szentmise ünneplése – (hetente egyszer/gyakran)
  4. Eucharisztikus szentségimádás – (hetente egyszer/gyakran)
  5. A kiengesztelődés szentsége – szentgyónás (havonta egyszer vagy gyakran)
  6. A jótékonyság cselekedetei – (önkéntesség vagy adományozás jótékonysági szervezeteknek)
  7. Közösségi tevékenység – önkéntesség
  8. Misszionáriusi tevékenység – az Evangélium terjesztése, segélyt vinni oda, ahol a legnagyobb szükség van rá

Egy csodálatos ima a szellemi harchoz

Uram Jézus, úgy jövök eléd, ahogy vagyok.
Bocsánatot kérek bűneimért.

Bocsásd meg bűneimet, kérlek, bocsáss meg nekem a Te nevedben.
Megbocsátok meg mindenkinek mindazért, amit ellenem tettek.

Megtagadom a Sátánt, a gonosz szellemeket és minden cselekedetüket.
Neked adom egészen önmagamat, Uram Jézus, elfogadlak
Téged, mint Uramat, Istenemet és Megváltómat.

Gyógyíts meg engem, változtass meg, erősíts meg engem
testemben, lelkemben és szellememben.

Jöjj Uram Jézus, boríts be engem a Te drága véreddel,
és tölts be Szentlelkeddel.
Szeretlek, Uram Jézus, dicsőítelek, Uram!

Jézus, hálát adok Neked Jézus, és
követlek Téged életem minden napján.
Ámen.

Mária, Édesanyám, Béke Királynője, az összes
angyalok és szentek, kérlek segítsetek rajtam.
Ámen.

Létrehozva 2024. június 16.