Prohászka Ottokár püspök Trianonról

Prohászka Ottokár püspök Trianonról

Június 04 – Nemzeti Összetartozás Napja [Trianon 1920. 06. 04.]

Tehát lélek, szellem, hit, romlatlanság, erkölcsi erő kell a föltámadáshoz; “szellem és élet” – ez a föltámadás titka; mert halálból csak halál lesz, s az életnek magva az élet. Lesz-e nekünk föltámadásunk? erre a kérdésre már felelhetünk; lesz, ha izzik bennünk az örökélet szikrája, melynek melegétől kiserken a remény pálmája.

A nemzetnek föltámadása is ez úton jár. Föltámadása az örökélet hitéhez s az erkölcsi szeplőtelenség életerejéhez van kötve. Száz és ezer sebből vérzik; lecsapolták vérét; a szegénység Lázárjává tették bevándorlott hatalmaskodók; ráfogják, hogy magának köszönje sorsát, mert a létért való küzdelemben szellemileg alsóbbrendűnek bizonyosodott, akire a szolgaság s a szegénység vár, s a gazdasági tönkben egy oly sírkövet hengerítettek rá, mely alatt biztos enyészet lakik.

Lesz-e ebből a sírból is föltámadás? Van-e hatalom, mely ezt a sírkövet is lehengeríteni képes? Népem, csak erkölcsi megújhodás segíthet rajtad; ha találsz magadban erőt a hitre, szigorú erkölcsi életre, lemondásra, takarékosságra, áldozatra: akkor föltámadsz, különben hazád csak sírgödör, címered csak függetlenségednek alkotmányos álarca, mely mögött mások élvezik nemzeti munkádnak gyümölcseit; zászlód egy átlyukasztott szemfödő, melynek hasadékain át résztvevő lelkek tehetetlenül nézik vonaglásodat.
[PO ÖM, XIX., Új elmélkedések: Húsvét, 102. old.]

Forrás: AndroKat -Prohászka Ottokár breviáriuma (Székesfehérvári Egyházmegye – http://www.szfvar.katolikus.hu/proima/prohaszka_breviarium)

Létrehozva 2024. június 4.