Az ENSZ Közgyűlése az abortusz emberi joggá nyilvánítására készül

NEW YORK, augusztus 19. (C-Fam) Az Európai Unió és a Biden-kormány arra próbálja kényszeríteni a az ENSZ Közgyűlést, hogy fogadjanak el egy olyan határozatot, amely az abortuszt emberi jognak tekinti.

A küldöttek a közgyűlési határozatról szóló tárgyalások utolsó fázisában vannak, amely a „biztonságos abortuszhoz való hozzáférést” olyan politikának nyilvánítja, amelyet a kormányoknak követniük kell „minden nő emberi jogainak, valamint szexuális és reproduktív egészségének előmozdítása és védelme érdekében.”

A méhen belüli gyermekéletet védő vagy az abortuszt korlátozó törvényekkel rendelkező országok többszöri ellenvetése ellenére a határozatot a hónap végéig elfogadni tervezik az ENSZ-ben, a vitatott új megfogalmazással együtt.

A határozat jelentős győzelmet jelentene az abortuszjogok számára az ENSZ-viták évek óta tartó stagnálása után, és egyértelmű mandátumot adna az ENSZ-ügynökségeknek arra, hogy az abortuszt emberi jogként kell támogatni. A határozatban szereplő „biztonságos abortuszról” szóló megfogalmazást az elmúlt évtizedben több más határozat tárgyalásakor is elutasította számos ország.

E nyelvezet bevezetésének kikényszerítése kiemelt prioritássá vált a határozatot kezdettől fogva támogató progresszív nyugati országok, köztük az Európai Unió nagyhatalmai és a Biden-kormányzat számára. A tárgyalásokat vezető japán diplomata hajthatatlan volt abban, hogy a delegációk nem törölhetik vagy egészíthetik ki az abortusz nyelvezetéről szóló szöveget, lényegében leállítva ezzel a tárgyalásokat. A nyár folyamán többszöri ellenvetés ellenére a nyelvezetet változtatás nélkül hagyták a tervezetben.

A küldöttek zavartan és csalódottan fogadták ezt a hajthatatlanságot, sőt megkérdőjelezték az állásfoglalást támogató küldöttségek jóhiszeműségét. A tárgyalásokhoz közel álló bennfentesek a Friday Faxnak elmondták, hogy a teljes határozat egyetlen bekezdéséről sem született konszenzusos megállapodás, mielőtt a tervezetet a héten benyújtották volna, ami eltér a közgyűlési tárgyalások során régóta alkalmazott diplomáciai eljárástól. Tizenöt ország próbálta megakadályozni a határozat benyújtását, sikertelenül.

A küldötteket még jobban összezavarta az a tény, hogy úgy tűnt, az Európai Unió manipulálja a tárgyalásokat. Az EU tagállamai, amelyek a határozat fő támogatói közé tartoznak, agresszívan tárgyaltak. Ez nem szokványos eljárás a közgyűlési tárgyalásokon. A dolgok rendes menetében egy határozat fő támogatói nem tárgyalnak a határozatról. Ők csak elősegítik a tárgyalásokat.

A küldöttségek nemcsak az abortuszról szóló megfogalmazást kifogásolták a határozatban, hanem aggodalmukat fejezték ki az olyan nyelvezet és kifejezések miatt is, amelyek a homoszexualitást és a transzneműséget támogató politikák támogatására használhatók fel a szexuális erőszak – melynek túlnyomórészt nők az áldozatai – kezelésének ürügyén.

Az abortuszra vonatkozó megfogalmazás közelebb kerül az abortusz nemzetközi emberi jogként való elismeréséhez, de nem éri el ezt a nyílt kijelentést, mivel tartalmazza azt a kikötést, hogy „ahol az ilyen szolgáltatásokat a törvény engedélyezi.”

A „biztonságos abortusz” kifejezést az ENSZ tagállamai nem fogadják el széles körben. Az abortuszt az emberi jogokhoz kötő nyelvezet pedig még ellentmondásosabb volt a tárgyalások során.

Egyiptom, Bahrein és Szaúd-Arábia júniusban az Emberi Jogi Tanács egyik határozatából a „biztonságos abortusz” kifejezés törlésére tett módosító javaslatot. Ezt a Tanács szavazó tagjainak nagyjából fele támogatta.

A Közgyűlésen az ellentmondásos kifejezést eddig csak a Franciaország és Hollandia által támogatott, a nők elleni erőszakról szóló, kétévenkénti határozatban szerepeltették. Mindkét delegáció nyíltan kiáll az abortuszhoz való nemzetközi jog mellett.

Az abortuszhoz való hozzáférés emberi jogként való hirdetését széles körben úgy értelmezik, hogy az aláássa a Közgyűlés konszenzusát, melyet 1994-ben a Kairóban tartott nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencián határoztak meg, miszerint az abortuszról a nemzeti jogalkotásban kell dönteni külső beavatkozás nélkül, a kormányoknak segíteniük kell a nőket az abortusz elkerülésében, és gondoskodniuk kell az anyák és gyermekük jólétéről a szülés előtt és után.

A progresszív nyugati országok az ENSZ-ügynökségek munkáján keresztül közel három évtizede próbálják a kairói konferencián megfogalmazott ezen kikötéseket eltörölni.

Az ENSZ-ügynökségek rutinszerűen támogatják a „biztonságos abortusz” fogalmát a „reproduktív egészség és jogok” címszó alatt, különösen az Egészségügyi Világszervezet, az ENSZ Népesedési Alapja és az ENSZ Nőjogi Ügynöksége. Ezt nagyrészt saját kezdeményezésre, az ENSZ Közgyűlés felhatalmazása nélkül tették.

Forrás

Létrehozva 2022. augusztus 19.