A tisztaság erénye

A tisztaságnak, melyet itt a házasságon kívüli intim szexuális kapcsolatoktól való tartózkodásként határozunk meg, az évszázadok során változott az elfogadottsága. Egyesek részéről tiszteletet vált ki, mások részéről pedig megvetést.

A túlnyomórészt keresztény kultúrában a tisztaságot mélyen tisztelik, mint az egyik legnagyobb erényt. Az Egyesült Államokban, a kereszténységnek a kultúránkat formáló nagy befolyása miatt a tisztaságot „keresztény erénynek” tekinthetjük. Azonban méltányos megjegyezni, hogy a tisztaság nem kizárólag keresztény erény.

Más hitbeli hagyományok mellett – különösen az egyistenhitűek esetében – különböző nem vallásos gondolkodók is magasztalták a tisztaságot. Az egyik leghíresebb közülük az ókori athéni államférfi, Szolón, aki i. e. 560-ban halt meg – évszázadokkal a kereszténység kezdete előtt.

A tiszta erényesség szépség a lelkünknek, kegyelem a testünknek és béke a vágyainknak” – írta Szolón.

Mindezek után ma Nyugaton valóban a kereszténységre kell tekintenünk, a tisztaságot, mint erényt népszerűsítő fő kulturális erőre. Az 1800-as évek irodalmának egyik nagy hőse a szűzies férfi, Jean Valjean volt Victor Hugo francia író „Nyomorultak” című nagyszerű regényében.

Manapság – a nyugati világ sokkal szekulárisabb és materialistább korszakában (amit az olyan emberek, mint Hugh Hefner népszerűsége is bizonyít) – a szüzességet gyakran lekicsinylik vagy nevetségessé teszik. A házasságon kívüli szexuális örömöknek való engedékenységüket igazolni akaró egyének másoktól keresnek megerősítést azzal, hogy megpróbálják meggyőzni őket arról, hogy a szüzesség értelmetlen, szükségtelen, sőt pszichológiailag káros babona – egy relikvia a felvilágosulatlan, régmúlt időkből.

A kulcskérdés a következőre összpontosul: jó vagy kevésbé jó neked a tisztaság? Alapvetően mi a jó neked ebben?

A tisztaságnak jelentős előnyei vannak. Két kategóriába sorolhatók: a negatív következmények elkerülése, és a pozitív előnyök elérése.

Nézzük először a tisztaság mellőzésének negatívumait.

Negatív következmények

Amikor fiatal voltam, a két leggyakoribb figyelmeztetés, amit a házasság előtti szexszel kapcsolatban kaptam, az volt, hogy nem kívánt terhességhez, vagy szexuális úton terjedő betegséghez vezethet. Míg az e kockázatok csökkentésére szolgáló eszközök egyre elterjedtebbek – mint például a hatékonyabb fogamzásgátlás, különösen a fogamzásgátló tabletták, és a „biztonságos szexről” szóló tanítások -, ezeket a megelőző intézkedéseket gyakran elhanyagolják. Egy tanulmány (pdf) szerint megdöbbentő, hogy „a felnőttek 45 százalékának genitális HPV fertőzése van”. Hasonlóképpen, az abortusz gyakorisága azt mutatja, hogy sok nő, aki nem akar gyermeket, ennek ellenére kerüli a „tabletta” használatát.

Ma már a társadalomtudósok szisztematikus kutatásainak köszönhetően a házasságon kívüli szex további kellemetlen vagy káros következményeiről is tudunk.

Különösen a házasság előtti szex okoz jelentős pszichológiai károkat.

Érezhetően növekszik a mélységes boldogtalanság sokak körében, akik belemerülnek a házasság előtti szexbe, legyen szó akár egyéjszakás kalandokról, akár a hosszabb távú kapcsolatokról.

Marian Crowe írta a Harvard College Anscombe Society honlapján:

„Mark Regnerus és Jeremy Uecker szociológusok ’Premarital Sex in America: How Young Americans Meet, Mate and Think About Marrying’ című tanulmánya szerint a szexuálisan aktív fiatal felnőttek gyakran éreznek ’bűntudatot, megbánást, átmeneti önutálatot, rágódást, csökkent önbecsülést, olyan érzést, hogy kihasználtak valakit vagy őket kihasználta valaki, hogy cserbenhagyták saját magukat, egy kellemetlen érzést, hogy hazudniuk vagy eltitkolniuk kell a szexet a család előtt, aggodalmat a kapcsolat mélysége és folyamata miatt, és aggodalmat a szex helyszíne vagy szerepe miatt a kapcsolatban.’

„… a szexuálisan aktív lányok ’körülbelül 11-szer nagyobb valószínűséggel számoltak be emelkedett depressziós tünetekről, mint a szüzek’. A szüzek ezzel szemben ’általában magabiztosabbak és jobban teljesítenek’”.

„Nemrég megjelent könyvében, ’Lost in Transition: The Dark Side of Emerging Adulthood’, Christian Smith, a Notre Dame-i Egyetem szociológusa azt állítja, hogy sok fiatal, különösen nők számára ’a szexuális szabadságot valódi fájdalom, zavarodottság, bánat, düh és megbánás kíséri’”.

Egy másik negatív következménye a házasság előtti és házasságon kívüli szexnek, amit a tisztaságban élők elkerülnek, a válás megnövekedett valószínűsége azok körében, akik nem gyakorolták a tisztaságot.

A Chastity Project beszámol arról, hogy Edward O. Laumann és munkatársainak kutatása szerint

„ha egy férfi szűzként házasodik, a válási arány 63 százalékkal alacsonyabb, mint a nem szüzeknél. A nők esetében ez 76 százalékkal alacsonyabb”.

A projekt arról is beszámol, hogy a házasság előtt szüzességüket feladó tizenévesek többsége később azt kívánja, bárcsak tovább várt volna. Más kutatások azt mutatják, hogy azoknál a nőknél, akik szüzek voltak, amikor megházasodtak, „messze a legalacsonyabb volt a válási arány”, míg a nők körében azoknál volt a legmagasabb a válási arány, akiknek tíz vagy több partnerük volt.

A válás megzavarja az életet. Boldogtalan, stresszes időszak a szétváló pár számára, és boldogtalanságuk gyakran évekig tart. Különösen szomorú az a boldogtalanság, amit azok a gyerekek szenvednek el, akiknek a szülei elválnak.

Ez egy boldogtalan, stresszes időszak a szétváló pár számára, és boldogtalanságuk gyakran évekig tart. Különösen szomorú az a boldogtalanság, melyet azok a gyerekek szenvednek el, akiknek a szülei elválnak. Bár az ilyen gyerekek meglehetősen nagy része többnyire sérülés nélkül kerül ki a válásból, ha szülei kellően támogatják, a társadalomtudományi szakirodalom (pdf) tele van dokumentációval arról, hogy a válás milyen káros hatással van a gyerekekre, ha a családjuk felbomlik.

A válás gazdasági következményei is borzalmasak, és évekig beárnyékolják az elváltak – és gyakran aránytalanul nagyobb mértékben az anyák – életét. Egy társadalomtudós a házasságot valóban ’Amerika legnagyobb fegyverének nevezi a gyermekszegénység ellen’, és a fekete és fehér bőrűek szegénységi aránya közötti különbség jelentős része Amerikában a széthullott és az ép családok előfordulása közötti különbségeknek tulajdonítható.

Pozitív előnyök

Az erkölcstelen viselkedés nyomán oly gyakran bekövetkező különféle negatív következmények elkerülésén túl a tisztaság gyakorlásának jelentős pozitív előnyei is vannak.

Az elsődleges érv a tisztaság ellen az, hogy lemaradsz az élvezetekről. Ez igaz lehet, de csak nagyon rövid távon.

A bölcs ember a hosszú távú és a rövid távú megfontolásokat is bevonja az érvelési folyamatába.

A társadalomtudományokban jól ismert, hogy a szegény embereknek rövid az időhorizontjuk – csak a jelenre gondolnak, és a jövőt lebecsülik, ha nem is hagyják figyelmen kívül. Ezzel szemben azok, akik hosszú távon gondolkodnak, elkerülik, hogy értékes tőkéjüket könnyelmű kiadásokra pazarolják ma, cserébe a későbbi gazdagabb életmódért. (Egyébként a politikusok, akárcsak a szegények, rövid időhorizontúak. Ők a következő választásra koncentrálnak. Talán ez megmagyarázza, hogy a kongresszus miért adósított el minket 28 billió dollárral, elszegényítve minket, miközben saját magukat gazdagítják. De ez egy másik történet egy másik alkalommal.)

Gondolj úgy a tisztaságra, mint a jövődbe való befektetésre.

Sokan rájöttek, hogy a hosszú távú siker és boldogság kulcsa az életben – mind gazdasági, mind pszichológiai értelemben – a kielégülés elhalasztása. Ha lemondasz ma egy kisebb, múló élvezetről – akár tartózkodsz az extravagáns költekezéstől, akár nem veszel részt egy kalandban vagy egy rövid távú viszonyban -, azzal előkészíted az utat a későbbi nagyobb jólét és boldogság felé.

Egyébként a gazdasági és a romantikus dolgok itt szorosan összefonódnak. Gondoljunk csak arra, hogy egyes fiatal férfiak mennyi pénzt költenek túlárazott italokra a bárokban és egyéb kiadásokra, hogy olyan nőknek udvaroljanak, akik iránt a szexen kívül nem igazán érdeklődnek. Mennyivel bölcsebb, ha egy igazán tartalmas kapcsolatra tartalékolnak, és elkezdenek egy pénzügyi fészekaljra félretenni, hogy felkészülhessenek arra, hogy esetleg otthont vásároljanak családjuknak.

Mi kell ahhoz, hogy elhalasszuk a kielégülést – hogy nemet mondjunk a jelenlegi örömökre a jövőbeni nagyobb boldogság és elégedettség elérése érdekében? A bölcsesség, a jellem, az érettség és a türelem a hasznos erények közé tartozik. A latin szó, amelyből az „erény” főnév származik, egyébként a „virtus”, amelynek további jelentése „erő”. A szenvedélyek megfékezéséhez jellemerőre van szükség – pontosabban tisztességre, önmegtartóztatásra, önfegyelemre és önuralomra.

A tisztaság gyakorlásához szükséges önuralom nem korlátozódik a cselekvés területére, hanem a beszéd és a gondolkodás területét is magában foglalja.

A valódi önuralom magában foglalja, hogy kerüljük az öltözői szemét beszédet – a fiatalkori hencegést arról, hogy mit akarunk csinálni egy lány testével. Ahogy az újszövetségi író, Jakab tanítja (Jakab 3:1-10), a nyelv félelmetes és potenciálisan pusztító kis tag, és aki képes uralkodni a nyelvén, az jó úton halad az önuralom felé.

A gondolkodás területén a leghasznosabb az önuralom gyakorlása. A Példabeszédek könyve figyelmeztet: „Rejthet-e az ember tüzet a keblébe úgy, hogy a ruhája ettől meg ne gyúlna?” (Péld 6,27) A szexről való fantáziálás agresszív kísértés. Ha féktelenül hagyjuk, a pornográfia sötét útvesztőjébe vezethet, amely ismét rövid távú élvezetet kínál súlyos, hosszú távú költségekért cserébe.

A Love and Fidelity Network szerint „a tanulmányok egyre inkább azt mutatják, hogy a pornográfia megváltoztatja az agy kémiáját, és mint a drog, függővé tehet. A gyakori felhasználók és szeretteik ismerik a következményeket: bűntudat, szorongás, depresszió, nehézségek a kapcsolatok kialakításában vagy fenntartásában, merevedési zavarok, csökkent örömszerzés és a válás fokozott kockázata”.

A gondolat, a szó és a tett hármas uralma nehéz kihívás lehet. Valóban, gyakran vannak átmeneti visszaesések ezen az úton. De a tisztaság jutalma jelentős lehet. Az olimpiai játékok idején hallgassunk Eliud Kipchoge kenyai maratonfutó bölcsességére, aki az olimpiai bajnoki címvédő és az első ember, aki két óra alatt futotta le a maratont:

„Az életben csak a fegyelmezettek szabadok. Ha fegyelmezetlen vagy, akkor a hangulataid és a szenvedélyeid rabszolgája vagy”.

Erős szavak, de szükség van rájuk. Sokkal több öröm és elégedettség van abban, ha a szenvedélyeknek ura vagy, nem pedig rabszolgája.

A tisztaság nem csekély erény. Épp ellenkezőleg, kulcsfontosságú építőköve lehet egy eredményes, jelentős eredményekkel teli életnek, mind otthon, mind a választott karrierben. A siker egyik fő kulcsa az a képesség, hogy ne hagyjuk magunkat eltéríteni a céljainktól, és ne vesztegessük időnket zsákutcákba vezető kitérőkre. A tisztaság magában foglalja az önuralmat, és ez megnyitja az utat az élet legnagyobb eredményei és beteljesülései előtt.

Ahogy Henry David Thoreau XIX. századi amerikai író fogalmazott:

„A tisztaság az ember virágzása; és amit zsenialitásnak, hősiességnek, szentségnek és hasonlóknak neveznek, azok csak különböző gyümölcsök, amelyek ezt követik”.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2021. október 3.