Az LMBTI-személyek válhatnak az Európai Bizottság politikai fegyverévé

Az LMBTI-személyek válhatnak az Európai Bizottság politikai fegyverévé

Ursula von der Leyen bizottsági elnök a szeptemberi első plenáris alkalmával mondott programadó beszédében érintőlegesen utalt arra, hogy az LMBTI-személyek a jogállamisághoz hasonlóan a politikai eszköztár részeivé válhatnak.

Minden évben, a szeptemberi első plenáris ülés alkalmával az Európai Bizottság elnöke rendszerint beszédet mond az Európai Parlamenttel folytatott strukturált párbeszéd kereteinek kialakítása céljából. Ebben a beszédben az elnök számot ad az adott év eseményeiről, és felvázolja az elkövetkező évek prioritásait, ennek megfelelően maga a beszéd egyfajta programadó expozéként is felfogható a jövő politikai irányvonalaira vonatkozóan.

Idén sem volt máshogy. Ursula von der Leyen „State of the Union” (az Unió helyzete) című beszédében – részletezve a koronavírus-válság kapcsán felmerülő teendőket – többek között az éghajlatvédelem, a digitális átállás és a migráció kérdéseit boncolgatta.

E témák kapcsán a Bizottság várhatóan cselekvési tervekkel készül előállni, s minden jel arra utal, hogy a Bizottság az LMBTI-személyek jogállására is nagyobb hangsúlyt fektet majd.

„Hogy mindenki számára egyértelműen fejezzem ki magam: az LMBTIQ-mentes övezetek emberiességmentes övezetek, amelyeknek nincs helye Uniónkban. A Bizottság annak érdekében, hogy biztosítsa e közösség egészének támogatását, hamarosan előterjeszti az LMBTIQ személyek jogainak megerősítését célzó stratégiát. Ennek részeként szorgalmazni fogom a családi kapcsolatok EU-n belüli kölcsönös elismerését is. Aki egy országban szülő, az minden országban szülő.”

– áll a beszédben.

Tekintettel arra, hogy az LMBTQ-stratégiára vonatkozóan részletek csak később derülnek ki, a témával kapcsolatban maradnak egyelőre azok az alapelvek, amelyeket a fenti blokkban az elnök lefektetett.

Megjegyzendő, hogy az LMBTI-személyek jogállával kapcsolatos gondolatok von der Leyen a teljes beszédének csak a töredékét teszik ki. Talán nem véletlenül: a téma mindmáig megosztó Európában.

Mégis, főleg a nyár eseményei ösztönözhették az elnököt arra, hogy politikai gesztust téve biztosítsa az Európai Parlamentet arról, hogy a Bizottság foglalkozik a kérdéssel.

Az EUObserver elemzéséből az derül ki, hogy a legutóbbi lengyelországi fejlemények miatt az LMBTI-személyek bővíthetik rövid-középtávon a Bizottság eszköztárát a politikai nyomásgyakorlás során.

Mint ismeretes, még július végén tette közzé az Európai Bizottság azon városok listáját, amelyek pénzügyi támogatásra pályázhatnak az Európai Unió testvérvárosi programjának („Európa a polgárokért”) keretében. Ekkor derült ki, hogy a Bizottság elutasította hat LMBTI-ellenes lengyel város programfinanszírozását arra hivatkozásul, hogy több lengyel régió is „LMBTI-ideológiától mentes zónává” nyilvánította magát (több érintett lengyel város pedig az átlagosnál szerényebb támogatásban részesült).

A teljes cikk elolvasható itt.


FRISSÍTVE

P. A. testvérünk az alábbi kiegészítéseket küldte a cikkel kapcsolatban. A szerk.

Az elmúlt években az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, több ízben is nyilvánosan szót emelt az LMBTQ-jogok mellett:

2020. november 12-i sajtóközlemény

Magyarországot és Lengyelországot elítélő határozat 2021. július 15-én

Egyéb hivatalos anyag a témában:

Az LMBTQ-jogokat biztosító uniós stratégia

Létrehozva 2020. október 2.