Talán igen – a házasság előtti együttélési minták

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy a házasság előtti együttélési minták milyen módon kapcsolódnak a házasság felbomlásához a What’s the Plan? Cohabitation, engagement, and divorce [Mi a terv? Együttélés, eljegyzés és válás] című jelentésben. A jelentés a házasság előtti együttélésre vonatkozó amerikai adatokon alapul, amelyek a 2010 és 2019 közötti első házasságokra vonatkoznak. Azt találtuk, hogy azoknak, akik az eljegyzés előtt együtt éltek, lényegesen nagyobb valószínűséggel ért véget a házasságuk, mint azoknál, akik vagy nem éltek együtt a házasság előtt, vagy csak az eljegyzés után tették ezt meg.[1]

Ezt a sablont annak alapján jósoltuk meg, hogy az együttélésnek nagyobb a tehetetlensége, mint a randevúzásé. Konkrétan, az összeköltözés az együttmaradást előnyben részesítő kényszerek jelentős növekedéséhez vezet, de átlagosan nem eredményezi az együttmaradás iránti elkötelezettség további növekedését.[2] A tehetetlenség azt jelenti, hogy néhányan, akik a házasság előtt együtt élnek, talán szakítottak volna, ha nem élnek együtt, és/vagy a kényszerek miatt a házasságba a belső akarat tompított érzésével léphetnek be.[3] Egyesek számára az együttélés annak a megnyilvánulása, amit Norval Glenn korai összefonódásnak nevezett.[4] Azoknál, akik már az összeköltözés előtt – házasság vagy eljegyzés útján – határozottan tisztázták házassági szándékaikat, kisebb valószínűséggel lesznek ilyen kockázatok.

A tisztánlátás és az akarat az elköteleződés kialakulásának alapját képezi. Az elköteleződés egy olyan döntés meghozatalát jelenti, amellyel lemondunk más választási lehetőségekről.[5] A kognitív konzisztenciával és disszonanciával foglalkozó szakirodalom kiemeli, hogy a döntések és a korábbi cselekedetek erős horgonyt jelenthetnek az elköteleződés követéséhez, különösen akkor, ha ezek az elemek egyértelműek és akaratlagosnak érzékelhetők.[6]

Ezzel szemben néhány ember számára az elköteleződéssel kapcsolatos egyértelműség előtti együttélés inkább a „talán igen”, mint a házasságuk alapjául szolgáló, teljes mértékben akaratlagos „igen” eredményezheti.[7]

Csúszás kontra döntés

Ezek az elköteleződéssel kapcsolatos gondolatok rávilágítanak annak fontosságára, hogy a párok hogyan, mikor és miért kezdenek együtt élni. Számos kvalitatív tanulmány vizsgálta az összeköltözés folyamatát.[8] Vajon az átmenet egyértelmű és világos? Jellemzően van-e olyan döntés, amely tükröz valamit az elköteleződéssel kapcsolatban? Az átmenetet akaratlagosnak élik meg? A meglévő tanulmányok azt sugallják, hogy a válasz ezekre a kérdésekre leggyakrabban a „nem”.

Wendy Manning és Pamela Smock 2005-ös kvalitatív tanulmánya arra összpontosított, hogy az együttélés és a házasság közötti különbségekhez hogyan kellett igazodnia a házasságkötés mérésének. Azt vizsgálva, hogy a párok hogyan döntenek az együttélésről, azt találták, hogy jellemzően nem volt döntés vagy vita a kapcsolat jellegéről. Azt írták: „Döntésüket talán jobban jellemezhetnénk úgy, mint az együttélésbe való átcsúszást”, „tudatos döntéshozatali folyamat nélkül”.

Bár ezt a jelenséget már korábban is megfigyelték (mint megjegyzik), Manning és Smock úgy találta, hogy az általuk megkérdezett együttélő párok alig több mint fele csúszott vagy sodródott bele az együttélésbe anélkül, hogy erről egyértelmű döntést hozott volna. Arra a következtetésre jutottak, hogy az együttélésbe való átmenet nem olyan, mint a házasság, és a kutatóknak másként kell kezelniük.

1972-ben Eleanor Macklin a Cornell Egyetemen tanuló nők kapcsolatait vizsgálta. Megfigyelte, hogy az összeköltözés „ritkán volt megfontolt döntés eredménye”. A folyamat fokozatos volt, és jobban leírható úgy, mint valami, amibe az emberek „belesodródtak”. Egy 1983-as tanulmányában Patrick Jackson megjegyezte, hogy „az együttélés úgy értelmezhető, mint egy fokozatos mozgás, amelyet a közvetlen társadalmi kontrolltól elszigetelt, lehetőségekkel teli helyzetben való sodródás jellemez.” Mindegyik kutató elkapta a sodródást, de Manning és Smock mintája jobban reprezentálja azt, ahogy az együttélés ma gyakran előfordul.

Az együttélésbe való belecsúszásnak ez a sablonja az 1990-es évek közepére annyira felismerhetővé vált a kultúrában, hogy a „Spin City” című tévés komédia 1996-os első epizódjában gyönyörűen megragadta a dinamikát. A kontextus egy felső középosztálybeli pár, de a dinamika ugyanaz, mint amit a különböző anyagi helyzetű párok leírnak.

Este van, és Mike (akit Michael J. Fox alakít) megtudja, hogy a kollégái átjönnek, és valószínűleg sokáig maradnak dolgozni. Mike azt javasolja, hogy Ashley, a barátnője (Carla Gugino alakítja) menjen vissza a lakására, hogy tudjon aludni. Ashely azt mondja, hogy nem tud, mert már nincs lakása; a bérleti szerződés néhány héttel korábban lejárt. Mike az szorongástól fuldokolva azt mondja: „Szóval együtt élünk?… Úgy érzem, ezt el kellett volna mondanom.” Ashley rámutat minden bizonyítékra, hogy fokozatosan jutottak el oda, hogy együtt éljenek.[9]

Ez egy döntés nélküli átmenet.

Kétértelműség vs. elkötelezettség

Egy 2000-ben megjelent tanulmányában Jo Lindsay együttélő ausztrálokkal készített interjúkról számolt be. A fent említett tanulmányokhoz hasonlóan ő is megállapította a fokozatos átmenet mindenütt jelenlévő voltát, sok válaszadó számolt be valamilyen „csak úgy megtörtént” formáról. Lindsay következtetése szerint: „A legtöbb együttélő nem tekintette a beköltözést jelentős átmenetnek, inkább a folytonosságot hangsúlyozták, mint a változást.”

Lindsay továbbá hangsúlyozta a tulajdonjog hiányát bármilyen döntés vagy egyértelmű szándék hiányában, megjegyezve, hogy „az együttélők minimalizálták ügyeiket, amikor a beköltözésre vonatkozó döntésükről beszéltek.” Nem ők választották; ez velük történt. Valójában 30 válaszadója közül csak egy írta le, hogy szükségét érezte annak, hogy megvitassák a kapcsolat jellegét és egyértelmű döntést hozzanak az átmenetről. Lindsay azt írta: „Ha a kapcsolat jellege meghatározatlan, az elköteleződés szintjei is meghatározatlanok maradnak”.

Az összeköltözés az együtt maradást előnyben részesítő korlátok markáns növekedéséhez vezet, de átlagosan nem eredményezi az együtt maradás iránti elkötelezettség további növekedését.

Manning és Smock arról számolt be, hogy válaszadóik többsége nem beszélte meg – és nem is döntött – a házasságról az együttéléssel szemben. Lindsay észrevette, hogy válaszadói gyors és ideges „nem” válaszokat adtak, amikor megkérdezték őket, hogy beszéltek-e a házasságról az összeköltözés idején. Az ő szavaival élve, „kitértek” a téma elől. Megjegyezte, hogy az átmenetet gyakran szándékosan kétértelműen tartották azért, hogy a kijárati ajtót nyitva hagyják. Ez a motivált kétértelműség lényege,[10] és összhangban van azzal, ahogyan az együttélés sokak számára inkább hasonlít a randizáshoz, mint a házassághoz.

Steven Nock 1995-ben az együttélést hiányos intézményként írta le, mivel hiányoznak belőle a konszenzusos normák, törvények és definíciók. Nem csoda, hogy az emberek nehezen tudják leírni a belépés folyamatát. Bár az együttélés néhány elkötelezett pár számára a házasság alternatívája, általában olyan kapcsolati forma, ahol a kétértelműséget (és az elkötelezettség alacsonyabb átlagos szintjét) széles körben jellemzőnek, nem pedig hibának tekintik. A két partner közötti hivatalos döntés vagy elkötelezettség hiánya a vonzerő része. A lehetőségek nyitva maradnak, de egy olyan kontextusban, ahol a tehetetlenség – vagy az olyan életkorlátok, mint a gyermekvállalás – egyre nőnek és kizárják ezeket a lehetőségeket.

Az együttélés és az abba való átmenet általában kétértelmű, hacsak nem határozzák meg jobban az elkötelezettségre vonatkozó jelek. Susan Brown és Alan Booth kimutatták, hogy azok az együttélők, akik házassági tervekről számolnak be, jobban hasonlítanak a házasokhoz, mint azok az együttélők, akik nem számolnak be ilyen tervekről. Ez összhangban van azzal, hogy a házasság iránti elköteleződés időzítésére összpontosítunk az összeköltözéshez képest, de további okokat emelünk ki, hogy miért számít ez az időzítés. Ahogyan a tehetetlenség is sugallja, a kockázatok megnövekednek azok számára, akik azelőtt kezdik az együttélést, hogy a házasságban vagy a házasság mellett elköteleződnének. Ez az a csoport, amelyik a legbizonytalanabb kontextusban él együtt. A házasság és az eljegyzés nem egyértelmű jelzések a két partner közötti elkötelezettségről.

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2023. június 14.