Imáink

Vianney Szent János imája

Istennek Szent Anyja, Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetetlen fájdalmadért és keserves könnyhullatásodért kérlek, ajánld fel a mi isteni

1 Minute