Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Margaritha nővér a paráznaságról és a nem szentségi házasságról

Isten ma is megmutatja nekünk, hogyan kellene élnünk. Igyek­szik mindent megtenni azért, hogy ráfigyeljünk, különösen ak­kor,amikor eltávolodunk Tőle.

A zsoltárok könyvében olvassuk: „értelmet adok neked, meg­tanítalak az útra, amelyen járnod kell. Tanácsot adok neked, s szemem rajtad nyugszik.” (Zsolt 32,8)

De a legtöbb ember nem fogadja meg ezt. Isten oly sokat ve­sződik velünk! Igéje által mindig arra figyelmeztet bennünket, hogyan kellene élnünk. Ki tudja, mennyi időnk van még arra, hagy életünket megváltoztassuk, és mélyebb kapcsolatba lép­jünk Vele?

29 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A Papp megint válaszol: házasság a menyországban, kétkedő katolikus, bátorság koronavírus idején

 

István (Budapest)

A szentségi esküvőn testileg-lelkileg holtodiglan-holtomiglan esküszünk hűséget. A halál azonban csak a testünket érinti, így kérdés marad, hogy a földön megkötött házasság lelkek közötti szeretet-köteléke megmarad-e a testi halál utáni öröklétben?

Nazianzoszi Szent Gergely (IV.sz.) levélben kér elnézést egy örömapától, mert nem tud elmet a nni, hogy a fiatalok kezét egymásba fűzze, s kettejük kezét Isten kezébe helyezze. A cselekvő jobbkezek összefűzése egy ősi gesztus, a Bibliában (Tóbiás könyve) és az antik görög-római jog világában is jelen van. S aztán megjelenik a szarkofágokon is: hiszik, hogy a kezek továbbra is össze vannak fűzve a halál után is. A keresztények a legelejétől hiszik, hogy a szeretetkapcsolatok megmaradnak. Bár az egyházjog „csak” a halálig vár el hűséget, s az özvegyek újra házasodhatnak, mégis reméljük, hogy a szentségi házasság nem csak evilági ügy, hanem örökké megmarad.

9 Minute