Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A szexuális szokások és a közjó

Mi köze a házastársi hűségnek a civilizációk felemelkedéséhez?

A történelem során minden nagy birodalom úgy indult kulturális felemelkedésnek, és lett belőle nagy civilizáció, hogy abszolút monogámiát követelt meg a férfiaktól és a nőktől. J. D. Unwin etnológus mutatta ki, hogy a jólét állapotában rendre bekövetkezett a szexuális normák fellazulása, amit mindig a kultúrák hanyatlása, elnéptelenedése kísért. Megállapításainak érvényességét alátámasztják a modern civilizáció jelenkori folyamatai is, nevezetesen a ’60-as évek óta tartó szexuális forradalommal egyidejűleg a nyugati jóléti társadalmak hanyatlása, öregedése és fogyása.

8 Minute
Családvédelem

Claret Szent Antal Mária: Tíz-tíz szabály férjek és feleségek számára

A XIX. század egyik legnagyobb és mégis legkevésbé ismert szentje Claret Szent Antal Mária katolikus pap és szerzetes, a klarisszák alapítója, akit püspökké szenteltek, aki a spanyol királynő gyóntatója volt, és részt vett az I. Vatikáni Zsinaton.

Olyan nagy volt a jámborsága, hogy amikor az I. Vatikáni zsinaton egyes püspökök felvetették, hogy a pápát nem védi a tévedhetetlenség kegyelme, szívrohamot kapott.

3 Minute