Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A pokollal riogatás és ítélkezés margójára

kiugrott papos írásomban azt fejtettem ki többek között, hogy ha nem bánják meg az Istennek tett esküjük megszegését és nem igyekeznek változtatni az életállapotukon (az igaz bűnbánat ugyanis azt is magában foglalja, hogy elhatározom és megfogadom, hogy a bűnt és a bűnre vezető alkalmat kerülöm), a pokolra fognak jutni.

Ezen sokan felháborodtak, sőt, volt, aki eretneknek is bélyegezte, amit írtam, merthogy az Egyház sose mondta ki senkiről, hogy pokolra jutott.

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Mennyország, pokol, tisztítótűz

A tisztítótűz

Egy tisztulási hely, ahol azoknak kell szenvedniük, akik haláluk pillanatában ugyan a megszentelő kegyelem állapotában voltak, de bűneikért kiérdemelt összes büntetésüket még nem töltötték le – létezése katolikus dogma. A Szentírás ezt mondja: „Szent s jámbor gondolat… a halottakért imádkozni…., hogy megszabaduljanak bűneiktől.” (2 Mak 12,46)

A keresztények ezért minden időben imádkoztak halottaikért és lelkük üdvösségére szentmiseáldozatot mutattak be. Erre már a legkorábbi időkből is vannak bizonyítékaink. Ezeknek a gyakorlatoknak azonban semmi értelmük nem volna, ha nem lenne tisztítótűz, hiszen a mennyország szentjeinek nincs szükségük imáinkra, a pokol elátkozottjainak pedig ezek semmit nem használnak.

17 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A négy végső dolog: A halál

Wyoming északi részén van két kolostor, amelyek a régi, középkori karmelita szabályzatot követik, amelyet a Szent Sír rítusának neveznek. A szerzetesek a régi karmelita szabályzatot követik, amelynek egyik megnyilvánulása, hogy étkezés közben az asztalfőn egy koponya van, ami azt jelzi számukra, hogy bár most esznek, hogy életben maradjanak, a végén mégis meghalnak majd, ahogy mindannyian meghalunk. Ez tehát egy állandó figyelmeztetés. A koponya mellett egy latin felirat áll: „Memento homo, quia pulvis est, et in pulverem reverteris”, ami azt jelenti, hogy „Emlékezz ember, porból vagy és visszatérsz a porba”.

11 Minute