Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Szabadkőművesség: A becsületesség emberei vagy a bűn testvérisége?

(LifeSiteNews) – Ha jótékonyságról van szó, a keresztény egyházak felekezetei után talán egyetlen más csoport sem büszkélkedhet annyira a kedvezményezettek hosszú listájával, akik hálával tartoznak a nagylelkű támogatásért, mint a szabadkőművesek.

Azt állítják ugyanis, hogy nincs más céljuk, mint embertársaik testvéri támogatása. Azt állítják, hogy mindenkivel szemben szeretettel viseltetnek, és tagjaiktól szigorúan megkövetelik az erény és a szabadkőműves erkölcsi magatartás törvénykönyvének betartását.

20 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Minden, amit tudni kell a szabadkőművesség alapvető tanításairól

 (LifeSiteNews) – Mi is pontosan a szabadkőművesség?  Valóban vallásnak minősül-e? Ha igen, akkor értelemszerűen egyetlen keresztény sem lehet tagja a szabadkőműves páholynak és maradhat meg a hitben, mint ahogyan az iszlámhoz sem csatlakozhat és maradhat hűséges Krisztushoz.

A legtöbb szabadkőműves, amikor megkérdezik, hogy a páholy vallás-e, határozottan tagadja ezt,  sőt azt állítja, hogy a szabadkőművesség nyitott bármely vallású ember számára. Még arra is rámutathatnak, hogy sok keresztény, katolikus és protestáns tagja különböző páholyoknak. A szabadkőművességgel kapcsolatban azonban számos olyan, a saját dokumentumaik által és tagságuk szavai révén igazolt tény van, amelyek arra utalnak, hogy a szabadkőművesség nemcsak vallási jellegű, hanem teljes értelemben vett  vallás.

15 Minute