Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Ökumené

Esztergom, 1987. I. 18.

Összegyűjteni Izraelt

Kedves Testvéreim!

Az Izaiás tekercsből most fölolvasott részlet azt mondja, hogy a messiásnak – mi most már tudjuk, hogy Jézus Krisztus az – a föladata, hogy összegyűjtse Izraelt. És ugyanakkor világossága és üdvössége legyen a pogány nemzeteknek. Ez a kettő. Hogyan képes erre Jézus? Úgy. hogy elveszi a világ bűnét. Bűnbocsánatot hirdet Izraelben, és Szentlelket ad Izraelnek, hogy aztán fölragyogjon ott az igazi istenismeret és a szeretet, és a pogány népek is jöjjenek, zarándokoljanak a Szent Nép felé. Jézusnak tehát ez a küldetése. Nem mellékes. Igazában az evangéliumban nem is használja – talán kétszer ezt a szót – összegyűjteni. Mégis mindent ezért tesz. Már Simeon megjövendölte róla, hogy világosság és üdvösség lesz – visszhangozza az előbb fölolvasott szöveget – Izraelnek dicsősség, a pogányoknak pedig vonzó világosság lesz.

11 Minute