Imáink

Imádság a keresztények egységéért

,… hogy mindnyájаn egyek legyenek…” (Jn 17,21)

Urunk Jézus Krisztus,

Te vagy a Gyülekezet Feje.
Könyörgünk megosztott testedért:
egyesíts minket szeretetben
sebeidből kiomló véred által.

Segíts, hogy komolyan vegyük
utolsó kérésedet,
hogy mindnyájan egyek legyünk
a Te szenvedésed érdeméért.

2 Minute