Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Ripperger atya: Korunk “lelki harca” egy lehetőség számunkra, hogy szentté váljunk

NEW YORK (LifeSiteNews) – Chad Ripperger atya szerint „szellemi háborúban” vagyunk, amely egyedülálló lehetőséget jelent arra, hogy szentté váljunk.

Az ismert ördögűző egyórás előadást tartott az ikonikus New York-i Szent Patrik katedrálisban a lelki háború szintjeiről.

A katolikus ördögűzők által feljegyzett statisztikák szerint – mondta Ripperger – a démoni megszállottság mennyisége az elmúlt évtizedekben változatlan maradt: az általános lakosság körülbelül 0,5 százalékánál van. A démoni befolyás más formái azonban jelentősen megnövekedtek.

10 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az önmegtagadás Szent Pál apostol szerint

Az evangélium tanítását az önmegtagadás szükségességéről Szent Pál hosszasan fejti ki leveleiben. Gyakran idézzük az ő szavait: “sanyargatom a testemet és szolgaságba vetem, nehogy, míg másokat tanítok, magam elvetésre méltó legyek.” (I Kor 9,27). Hasonlóképpen mondja a galatáknak: “Akik pedig Krisztus Jézuséi, megfeszítették testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt.” (Gal 5,24).

Szent Pál nem pusztán megerősíti az önmegtagadás szükségességét, hanem olyan indokait is adja, amelyek négy alapvető okra vezethetők vissza; ezek pontosan azok, amelyeket a gyakorlati naturalizmus figyelmen kívül hagy. Mindannak megtagadása szükséges, ami mértéktelen bennünk: (1) az eredendő bűn következményei miatt; (2) személyes bűneink következményei miatt; (3) természetfeletti végcélunk végtelen emelkedettsége miatt; (4) mert keresztre feszített Urunkat kell utánoznunk.

Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A lelki fejlődésről

A kegyelmi élet növekedése az érdem, az ima és a szentségek által

Nem beszélhetünk a belső élet alapjairól, forrásairól anélkül, hogy ne beszélnénk a megszentelő kegyelem és a szeretet növekedéséről. Senki sem üdvözülhet e természetfeletti erény nélkül, amely a legmagasabb mind közül, és amelynek inspirálnia és ösztönöznie kell a többit. Sőt, nem szabad, hogy helyhez kötött maradjon, hanem növekednie kell bennünk akár a halálunkig is. Ez a tanítás nagy fényt vethet és kell, hogy vessen a lelki életre, hiszen ez az alapja minden olyan buzdításnak ami arra ösztönöz minket, hogy egyre fokozottabb alázattal és nagylelkűséggel haladjunk előre a szeretet teljes tökéletességére való vágyakozásban.

Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A kegyelem és a karizmatikus ajándékok

 

A nem katolikus, főleg az ún. szabad egyházaknál igen elterjedt az a nézet, hogy kétféle egyház van:

  • Az (emberek által) intézményesített egyház. Mondhatnánk, hogy apostolok által intézményesített, de mivel a reformáció óta az apostoli szempont eltűnt, inkább pusztán emberi intézménynek tekintik az egyházat.
  • A karizmatikus egyház, amely a Lélek vagyis Isten egyháza.
  • 6 Minute