Hitvédelem

Ahogyan bármit teszünk, úgy teszünk minden mást

Nemrégiben az a megtiszteltetés ért, hogy egy üzleti konferenciára meghívtak előadónak. A témám a következő volt: Ahogyan bármit csinálunk, úgy csinálunk mindent. Ez a gondolat szorosan kapcsolódik az integritáshoz, aminek szótani jelentésében benne van az, hogy mindent együtt.

4 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Integritás és feddhetetlenség

AVAGY HOGYAN LEGYÜNK ÖNAZONOSAK ÉS TELJES EGÉSZEK

Már jó ideje nem írtam az integritásról és annak munkahelyi fontosságáról. Az „integritás” szó gyökere a latin „integer” sz ó, amely egészet, teljességet jelent. Az integritással rendelkező személy jellemzésekor olyan emberre gondolunk, aki mindig, mindenkor ugyanolyan. Jól fejezi ki ezt Oswald Chambers, aki azt mondta, hogy „Az egyenes jellem azt jelenti, hogy amit mutat magár ól az ember, az pontosan megegyezik azzal, ami ő valójában.”

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A bizalom alapja az integritás

„Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják tőrbe. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt, akik ezt mondták: „Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?” (Máté evangéliuma 22, 15-17.)

A Biblia King James féle angol fordítása az „igaz vagy” magyar kifejezéssel egyezően a „thou are true” kifejezést használja. Az Újszövetség 1973-ban megjelent „új” angol fordítása, a New International Version viszont a „you are a man of integrity” szófordulatot adja a farizeusok szájába, aminek a magyar fordítása „te integritással rendelkezel”.

4 Minute