Tanítás (atyák, tanító testvérek)

“Nem eszményekhez és ideológiákhoz kell hűnek lennünk, hanem Istenhez”

 

„Helyzetünkre tekinthetünk úgy, illetve úgy is kell tekintenünk, mint olyasmire, amelybe szüleink, születésünk és neveltetésünk körülményei állítottak bennünket; de nem szabad és nem is kell úgy tekintenünk, hogy ez a helyzet jó, és ilyennek kell lennie, maradnia. Holott az emberek éppen ezt teszik. Márpedig ez bűn. Nem engedhetünk az ideálból. Meg kell erősítenünk erkölcsi érzékenységünket. Nem működtethetjük erőnek erejével a piszoktól eldugult gépet, és nem mondhatjuk, hogy a gépnek ilyen eldugult állapotban kell lennie, hanem állandóan tisztogatva kell továbbra is olajoznunk, amíg el nem érjük azt a működést, amely jellemző rá.”

Tolsztoj, Napló 289.

5 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A szexuális szokások és a közjó

Mi köze a házastársi hűségnek a civilizációk felemelkedéséhez?

A történelem során minden nagy birodalom úgy indult kulturális felemelkedésnek, és lett belőle nagy civilizáció, hogy abszolút monogámiát követelt meg a férfiaktól és a nőktől. J. D. Unwin etnológus mutatta ki, hogy a jólét állapotában rendre bekövetkezett a szexuális normák fellazulása, amit mindig a kultúrák hanyatlása, elnéptelenedése kísért. Megállapításainak érvényességét alátámasztják a modern civilizáció jelenkori folyamatai is, nevezetesen a ’60-as évek óta tartó szexuális forradalommal egyidejűleg a nyugati jóléti társadalmak hanyatlása, öregedése és fogyása.

8 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (13)

k) Az elesés után az irgalom

A szégyen gyakran odavezet, hogy eltitkoljuk a paráznasággal kapcsolatos kísértéseinket, és nem merjük bevallani ezen a téren elkövetett bűneinket. Sohasem szabad elfelejtenünk a kiengesztelődés szentségének átalakitó hatását. A gyónásban el kell kerülni mind a túlzott aggályosságot, mind a dolgok elmosását. „Ha beleesel, ne veszítsd el a fejed, tanácsolja Daniel Ange. A legrosszabb nem az, hogy elcsúszunk, hanem ha benn maradunk az árokba…”

Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Hogyan hozzunk létre szilárd alapokon álló házasságot?

Beszélgetések a családi életről

Isten az emberek üdvösségét a türelmüktől tette függővé. „Aki mindvégig kitart, az üdvözül” (Mt. 10, 22) – mondja az Evangélium. Isten azért adja az embereknek a nehézségeket, a különféle megpróbáltatásokat, hogy tanulják a türelmet. A türelem a szeretettel kezdődik. Ahhoz, hogy elviselj egy embert, türelemmel légy iránta, ahhoz át kell érezned a helyzetét, az állapotát. A türelem megóvja a családot a széteséstől. Én láttam, ahogy vadállatok bárányokká váltak.

25 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Mit mond Aquinói Szent Tamás a házasságról?

Családok. Sajnos ez a siralmas tendencia sok keresztényt is érint. Ahelyett, hogy elleneznék a családok szétesését, sokan a könnyítést támogatják a válással és az együttélési megállapodásokkal. Ennek eredményeképpen az ilyen engedmények elfogadottá, sőt mindennapossá váltak. A civil társadalomban uralkodó zűrzavar most már az Egyházra is kiterjed. Vitatják a házasság és a család lényegét.

Mindezzel szemben nem szabad elfelejtenünk Urunk szavait: „Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét” (Mk 10,9). Ezek nem üres szavak. Amellett, hogy az isteni tekintély alátámasztja ezt a parancsot, a logika és a természet világosan megmutatja, hogy a házasság állandó és felbonthatatlan.

10 Minute