Családvédelem

Claret Szent Antal Mária: Tíz-tíz szabály férjek és feleségek számára

A XIX. század egyik legnagyobb és mégis legkevésbé ismert szentje Claret Szent Antal Mária katolikus pap és szerzetes, a klarisszák alapítója, akit püspökké szenteltek, aki a spanyol királynő gyóntatója volt, és részt vett az I. Vatikáni Zsinaton.

Olyan nagy volt a jámborsága, hogy amikor az I. Vatikáni zsinaton egyes püspökök felvetették, hogy a pápát nem védi a tévedhetetlenség kegyelme, szívrohamot kapott.

3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A házasság tisztaságáról

(részlet egy listalevélből)

Kedves Barátom!

Az alapvető szemléletbeli tévedés ott van, hogy kizárólag a következmények szempontjából ítéled meg az emberi cselekvést, holott minden cselekvésnek megvan a lényege, belső mivolta. A cselekvés erkölcsiségét lényegén kívül befolyásolják a szándék, a körülmények és a következmények. De ha a cselekvésünk belső mivolta, lényege rossz, akkor a cselekedet ÖNMAGÁBAN ROSSZ.

5 Minute
Családvédelem

Fiatal, szerelmes – és a halálos bűn kockázatának van kitéve

Talán indokolatlanul nagy teher, ha a jegyespároknak egy évet vagy többet kell várniuk a házasságkötésre

Június 15-én a Vatikán kiadott egy 97 oldalas dokumentumot, „Katekumenális útvonalak a házasélethez” címmel. A dokumentum egy lelkipásztori eszköz, melyet a Laikusok, Család és Élet Dikasztériuma adott ki, melynek célja, hogy segítse az egyházmegyéket és a lelkipásztori munkatársakat hatékony házassági felkészítő programok kidolgozásában, melyek a párokat mélyebb szeretetre és Isten családi életükben betöltött szerepének nagyobb megbecsülésére vezetik.

5 Minute