Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Plínio Corrêa de Oliveira: Forradalom és ellenforradalom (részlet)

3. Árkos törések a civilizációban

Nemcsak a földünk nyugtalan, hanem a történelmünk is. A földkéreg rétegeinek hosszirányú, lépcsőzetes lesüllyedését hívják a geológusok ároktörésnek, ami gyakran hozzájárul hegyláncok és szakadékok, valamint nagy szigetek és tavak (például a Balaton), vagy számos széles folyómeder képződéséhez. A kontinentális törés Ausztrália és Dél-Amerika között világméretű eltolódásokat is okozott.

A történelem kutatóinak éppen az a feladatuk, hogy a jelen és a múlt közötti kisebb-nagyobb töréseket áthidalják, és értelmezzék az aktuális, drámai fejlemények mögött a háttérben meghúzódó múltat. Corrêa de Oliveira, az újkor és jelenkor kutatója, feltűnően megegyezik Hans Sedlmayr1 művészettörténész, és Albert Mirgeler2 medievalista megállapításával. Három meglehetősen különböző, tudományosan megalapozott szempontból, de egyhangúan megerősítik, hogy a francia forradalom a nyugati történelem áthidalhatatlan, nagy politikai ároktörése.

15 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A szabadkőművesek ellen harcoló szent, aki rendelkezik a mai diktatúra elleni haditervvel

(LifeSiteNews) – Megosztom veletek azt a nagyrészt ismeretlen stratégiát, amellyel az egész világ kommunista diktatúrája ellen harcolhatunk. Ez a haditerv azonosítja és célba veszi a leggyengébb láncszemeket, amelyek lehetővé teszik a kizsákmányolást.

Ez az a stratégia, melyet Szent Maximilian Kolbe meglátott, ugyanezen erők vereségéhez fog vezetni, amikor 1917-ben tanúja volt azok első győzelmi menetelésének. A taktikának, amelyet itt most ismertetni fogok, van értelme, megvalósítható és biztos, hogy győzelemhez vezet.

15 Minute