Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A szinodális folyamat, mind Pandora szelencéje

2023. október 4-én Rómában összeült a szinódus a szinodalitásról, melynek mottója:  „A Szinodális Egyházért: Közösség – Részvétel – Küldetés”.

Ez volna a püspöki szinódus intézményének tizenhatodik rendes közgyűlése, de valójában merőben eltér minden eddigitől. A szinódust előkészítő folyamatok, a résztvevők sajátosan válogatott, laikusokat is magában foglaló névsora, a bemutatott dokumentumok, a megfogalmazott alapelvek a hit és a tanítás átlépésének a szándékát sejtetik.

2 Minute