Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Szuszai Antal: Kalauz a krisztusi életbe (részlet)

8. Az „emberi” élet rövid programja

1. Minden élő szervezet élni s boldogulni akar; az emberi természetnek is az önfenntartás ösztöne természetes hozománya, melyet sem kiirtani, sem megváltoztatni nem lehet. Az ész ilyetén szavakkal fejezi ki ezen alaphajlam törekvését: „Én élni, növekedni s boldogulni akarok.” Ezen alaphajlamnak helyes irányítása életet és boldogulást – eltévelyedése züllést és boldogtalanságot jelent.

2. A növény életét az életelv irányítja, mely a növényben történő fizikai folyamatok felett uralkodik: Az állatot az önfenntartás és fajfenntartás ösztöne kormányozza, melyek irányt és korlátot szabnak az állat életének. Az emberben is megvan a két alaphajlam, de nincs benne korlátozó elv, ezért az észnek kell a korlátozó elvet feltalálnia, és az akaratnak kell a korlátozó elvet az ember törvényévé tennie.

38 Minute