Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Keresztényként hogyan reagálok a támadásokra?

Mi az Ön véleménye szerint a legfeltűnőbb különbség egy hívő keresztény és egy nem hívő között? Más szóval: Mi az a legnagyobb tanúbizonyság, amit egy hívő keresztény pogány embertársainak adhat? Úgy gondolom, az a mód, ahogyan bajokra és sorscsapásokra reagál.

A 2 Sámuel 12-ben olvasunk annak a gyermeknek a haláláról, akit Betsabé szült Dávidnak. Amikor Nátán próféta megjövendölte az apának, hogy bűne miatt meg kell halnia ennek a gyermeknek, Dávid a földre borult, hét nap és hét éjjel csak imádkozott, hogy kímélje meg Isten a kicsi életét.

13 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

C. S. Lewis: Keresztény vagyok

l. KÖNYV

A JÓ ÉS A ROSSZ, MINT A VILÁGMINDENSÉG ÉRTELMÉNEK KULCSA

l. AZ EMBERI TERMÉSZET TÖRVÉNYE

Mindenki hallott már veszekedést. Néha mulatságosnak hangzik, néha csak kellemetlennek. De bármiképpen hangzik is, úgy hiszem, tanulhatunk valami nagyon fontosat, ha figyelünk arra, ami elhangzik. A veszekedők ilyesféléket mondanak: “Mit szólna hozzá, ha valaki ugyanezt tenné önnel?” -“Ez az én helyem, én voltam itt előbb!”- “Hagyd békén, nem tesz neked semmi rosszat!”- “Miért kell neked elsőnek betolakodni?” – „Adj egy kis narancsot, én is adtam az enyémből!” – “Ugyan már, megígérted!” Az emberek mindig mondanak ilyeneket, tanult emberek éppúgy, mint tanulatlanok, gyermekek éppúgy, mint felnőttek.

12 Minute