Imáink

A megbocsátás lépcsőfokai

1. Én megbocsátok
Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok ……… testvéremnek.
Megbocsátom bűneit, amelyekkel megsebzett engem és fájdalmat okozott nekem.

1 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A meleg papok problémája (2018)

James Martin atyának ez nem fogja elnyerni a tetszését. A magukat „meleg”-ként azonosító férfiakat nem szabad felszentelni, kész, pont.

Miért? Azért, mert a homoszexualitás egy pszichológiai rendellenesség, ami túlságosan gyakran torkollhat életek és lelkek pusztításába, nem csak az érintettekébe, hanem – ahogy szinte minden érintettel megteszi – a homoszexualitás romboló hatásai különösen átragadhatnak a nyájra, akik ilyen férfiak lelki vezetésére bízzák magukat.

6 Minute
Olvasnivaló

Mit jelent az elengedés?

alt

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” (Iz 43,18-19)

A három éves Elle karját kinyújtva rám szögezte mutatóujját: „Megfagytál, Mami!” Lemerevedtem, egyik karom még mögöttem, másik előrelendülve fagyott meg. Kisunokám kuncogva gyorsan felolvasztott. Ha vannak a közeledben 6 év alattiak, akkor biztosan ismered a Frozen (Jégvarázs) c. filmet. Egy testvérpár küzdelmes kapcsolatáról szól, és arról, ahogy szeretnék elfogadtatni magukat.

4 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (21)

Táplálkozni a Szentírásból

A Biblia, az emberiség nevelője, nagyon sok irigy bűnözőről beszél (Kain, Saul, Heródes stb.) de csodálatos ellenpéldákról is beszámol: József, Mózes, Jonatán, Dávid, Keresztelő János… Mikor Eldad és Medad prófétálni kezdenek, Józsue próféta közbelép, hogy Mózes tiltsa meg nekik. Ő pedig humorosan reagáI: „Féltékeny lennék rájuk? Bárcsak az Isten egész népe prófeták népe lenne, akikre Isten elküldte lelkét!” (Szám 11,28-30).

Az Újszövetségben látjuk Keresztelő János tanítványait, mikor Jézusról beszélnek neki: „Mester, az, aki veled volt a Jordán másik partján, akiről tanúságot tettél, most ő is keresztel és mindenki hozzá megy.” (Jn3,26) Legalább négy olyan összehasonlítást tesznek, amelyek irigységet kelthetnének benne! Mégis, Jézus unokatestvére ahelyett, hogy engedné, hogy csapdába essen, alázattal utasítja el a kísértést: „Őneki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.” (Jn 3,30)

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (20)

Hogyan rejtőzködik az irigység?
Az irigy saját magát csapja be. Legalább négy okból.

  • Az irigység szégyent szül. Ez az egyedüli a hét főbűn közül, amellyel senki sem dicsekszik – hacsak nem szerelmes! Túlzott ragaszkodást fejez ki, amely a gyerekekre jellemző. A szégyen érzés az irigységnek egy értékes érzelmi indikátora. A szégyent azonban szégyelljük és ez a rejtegetésre vezet.
16 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

„mert a romlandó test gátolja a lelket”

Édesapám mondta többször, ahogy egyre idősebb lett: egy dologra figyelj fiam, hogy ne öregedj meg. Persze hogy nem sikerült nekem (sem).

A fizikai öregedést nemigen lehet befolyásolni – a szépészeti eljárások sokszor visszaütnek. A szellemi öregedést talán jobban lehet befolyásolni azzal, hogy hogyan élünk, mit tartunk fontosnak, mennyire és mivel kötjük le agyunkat a dezinformáció zuhatagából.

Nemrégen penitenciaként kaptam, hogy egy igehelyről elmélkedjek, és a címben szereplő verset nyitottam (Bölcs 9,15). Az alábbi kérdések fogalmazódtak meg bennem – közreadom, hátha segítség lesz másoknak is ebben a rohanó világban.

1 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A négy végső dolog: A halál

Wyoming északi részén van két kolostor, amelyek a régi, középkori karmelita szabályzatot követik, amelyet a Szent Sír rítusának neveznek. A szerzetesek a régi karmelita szabályzatot követik, amelynek egyik megnyilvánulása, hogy étkezés közben az asztalfőn egy koponya van, ami azt jelzi számukra, hogy bár most esznek, hogy életben maradjanak, a végén mégis meghalnak majd, ahogy mindannyian meghalunk. Ez tehát egy állandó figyelmeztetés. A koponya mellett egy latin felirat áll: „Memento homo, quia pulvis est, et in pulverem reverteris”, ami azt jelenti, hogy „Emlékezz ember, porból vagy és visszatérsz a porba”.

11 Minute