Néznivaló

Bárhol vagy (magyar felirat)

Az élet nehéz, főleg egy felnőtté váló fiatalnak aki úgy érzi, hogy megkötik a szülői korlátozások, tilalmak. Önállóság, függetlenség, elfogadni

1 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Tanácsok hozzátartozóknak “szektaügyben”

Bevezetés

Ma Magyarországon a közismert nagyegyházak mellett több mint 220 többé kevésbé ismert kisegyház, vallási közösség és világnézeti mozgalom működik. Szociológusok szerint ez utóbbi csoporthoz a lakosságnak kb. 1-2%-a kötődik valamilyen módon. E kisegyházakról, mozgalmakról, gyülekezetekről vagy egyesületekről legtöbbünk szinte semmit sem tud. Nem is nagyon törődünk velük egészen addig, amíg egyik hozzátartozónk kapcsolatba nem kerül valamelyikükkel.

26 Minute
Családvédelem

Szeretet, odafigyelés és idő

Ezt add ajándékba a gyermekednek és ne csak Gyermeknapra!

Egy krízisekkel terhelt, mérhetetlenül felgyorsult és a digitalizáció miatt egyre drámaibb módon elidegenedő világban a gyerekek számára – kicsiknek és nagyoknak egyaránt – a legnagyobb ajándék a feléjük figyelemmel forduló, rájuk időt szánó szülői szeretet. Ezért 10 pontban összefoglaltunk néhány praktikus tanácsot a sikeres közös élethez:

2 Minute
Családvédelem

Házasodj meg, mielőtt gyermeket vállalsz, és más receptek a szegénység csökkentésére

Mindig is családot akartam.

A család a polgári társadalom alapvető eleme. A család intézménye támogatja a jellemet és az etikai értékeket. Az emberek modellezik a viselkedésmintát, és a gyermekek szüleik viselkedését mintázzák. Az erős családok az erős közösségek középpontjában állnak.

Sajnos az Egyesült Államokban a család intézménye válságban van. A Népszámlálási Hivatal szerint 1950-ben a háztartások 78%-át házaspárok alkották. A házastárssal együtt élő felnőttek aránya 2021-re 50%-ra csökkent. Évtizedek óta növekszik az egyedülálló szülővel élő gyermekek aránya. Az Egyesült Államokban a világon a legmagasabb az egyszülős háztartásban élő gyermekek aránya, háromszorosa a világátlagnak.

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A családok papjainak

Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az egyháznak; ő a test üdvözítője.” (Ef 5,22-23).

Hogy mit jelent a családfői szerep, arról sokaknak sokféle elképzelése van, de nagyon ritkán esik szó a férjek és apák spirituális szerepéről. Pedig nem haszontalan erről elmélkedni. Ehhez kiváló anyag Chad Ripperger rövid tanulmánya, amelynek egy részét ajánlom az alábbiakban a családi pontifexek szíves figyelmébe.

6 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Vihar közeleg, amikor Benedek meghal

Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez az írás egy nappal korábban [2022. december 30.] jelent meg, mint őszentsége, XVI. Benedek pápa visszaadta volna lelkét Teremtőjének. Ennek a fényében kell olvasni, és értékelni. Ráadásul:

Megbízható forrás (Dr. Peter Kwasniewski) szerint már Ferenc pápa asztalán van, csak alá kell írnia azt a Motu Propio-t, mely gyakorlatilag be(meg)tiltja a hagyományos, kétezer éves trienti, vagy (más néven) tridenti szentmise bemutatását. Ez azért lényeges, és azért mutat túl egyetlen dolgon – esetünkben a liturgia milyenségén -, mert a szentmise liturgiáját nem lehet elválasztani a doktrinától (a tanítástól). Ugyanis, ha az egyiket betiltom, akkor másik is tiltólistára kerül. A Szentmise lényege (mind az örök forma (Vetus Ordo Missae): trienti, mind az új módi (Novus Ordo Missae estében) a hozzákapcsolódó tanítással szerves egységet képez. A szentmise (liturgia) a tanítás lényegét jeleníti meg az emberek számára.

6 Minute
Családvédelem

Claret Szent Antal Mária: Tíz-tíz szabály férjek és feleségek számára

A XIX. század egyik legnagyobb és mégis legkevésbé ismert szentje Claret Szent Antal Mária katolikus pap és szerzetes, a klarisszák alapítója, akit püspökké szenteltek, aki a spanyol királynő gyóntatója volt, és részt vett az I. Vatikáni Zsinaton.

Olyan nagy volt a jámborsága, hogy amikor az I. Vatikáni zsinaton egyes püspökök felvetették, hogy a pápát nem védi a tévedhetetlenség kegyelme, szívrohamot kapott.

3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A család mint a Szentháromság ikonja 1.

(Elhangzott a Katolikus Karizmatikus Találkozón, 2000. június 12-én Máriaremetén.)

Egy személyes élménnyel szeretném kezdeni előadásomat. Egyszer egy görögkatolikus kispap bejött hozzám és azt mondta, milyen kár, hogy elhagytuk a régi ortodox füstölési szokásokat a liturgiában. A pap először mindig megfüstölte a Krisztus ikont az ikonosztázon, mert Ő az Atya képmása, az Atya ikonja. Azután megfüstölte a pap az Isten-anya ikonját, a Szűzanya képét, mert ő sajátos értelemben Isten képmása. Aztán megfüstölte a szenteket, minden egyes szentet az ikonosztázon, mert ők mind kiemelten Isten képmásai.

Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Tíz példa, melyben a tudomány bizonyítja, hogy az egyháznak igaza van, a kultúra téved

A kutatás folyamatosan bizonyítékot ad arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a katolikus hit erkölcsi tanításait vészhelyzetben.
A katolikus hitet már régóta megkérdőjelezi a tudományos élet, a média és a kormány elit triumvirátusa. Ma is sokan úgy találjuk, hogy hitünket kihívás elé állítja a mindennapi élet – a szakmai karrier, a szülői lét és az, ahogyan élünk.

8 Minute