Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A bizalom alapja az integritás

„Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják tőrbe. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt, akik ezt mondták: „Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?” (Máté evangéliuma 22, 15-17.)

A Biblia King James féle angol fordítása az „igaz vagy” magyar kifejezéssel egyezően a „thou are true” kifejezést használja. Az Újszövetség 1973-ban megjelent „új” angol fordítása, a New International Version viszont a „you are a man of integrity” szófordulatot adja a farizeusok szájába, aminek a magyar fordítása „te integritással rendelkezel”.

4 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Templom és a vallás

Esztergom, 1988. III. 7.

Kedves Testvéreim!

A második olvasmányban egyfajta vallási elképzelést javít ki Jézus, és megtérésre hív minket. A megtérés, az ó- és újszövetségben nem azt jelenti, hogy egyik vallásból a másikba áttérek. Ezzel nem foglalkozik soha. Azt sem jelenti, hogy a hitetlenségből istenhívő leszek, mert ilyet meg nem ismer az ó és újszövetség. – Az ideológiai ateizmus. – A metanoia, a megtérés, amit Jézus hirdet, az azt jelenti, hogy vallási elképzeléseinkből, a már megismert, kinyilatkoztatott igazságokból, tovább merünk lépni. Tehát mindig aktuális az evangélium, az utolsó napig.

12 Minute