Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Közbenjárás

Nem járhatsz közben másokért, ha nem hiszel a megváltás valóságában. Enélkül csak hiábavaló rokonszenvvé alacsonyul másokért való imádságod, és csak közömbösségedet erősíted. A közbenjárásban Isten elé viszed azt a személyt vagy körülményt, ami éppen a szíveden fekszik, amíg az Ő állásfoglalását azok iránt meg nem érted. A közbenjárás azt jelenti, “betöltjük, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek” (Kol 1,24). Ezért olyan kevés a közbenjáró. A közbenjárás úgy történik, hogy odaállok az illető helyére. De soha ne akarjam Isten helyét elfoglalni!

2 Minute
Vatikáni dokumentumok

Értelmezések és vélemények az új szentszéki instrukcióhoz

Arra kéri a püspököket az Universae Ecclesiae, a régi rítus celebrálását szabadabbá tévő Summorm Pontificum pápai rendelkezéshez fűzött, pénteken megjelent instrukció, hogy legyenek nagyvonalúak a régi rítust, azaz a római rítus rendkívüli formáját ünneplő közösségekkel – írja a Catholic Heraldnak a dokumentumhoz írt kommentárja.
3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Társadalmi kórrajz

…válasszatok magatoknak még ma…

Kereszténység és politika

„Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok; (…) én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.” (Józs. 24, 15)

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Megtérés

Hogyan szabadulunk meg?

Keresztények sokasága szívta magába a moralista életszemléletet: „Mi, vallásos, templomjáró emberek jók vagyunk, akik kevésbé keresztények, azok rosszabbak, akik pedig nyilvános bűnöket követnek el, azok a söpredék.”

E szemlélet mögött mélységes gőg húzódik meg. Katolikus szentek serege, és a nagy protestáns szentek is úgy gondolkodtak, hogy az Isten csodálatos ajándéka, ha egy-egy bűnt nem követtek el, mert maguktól a legtöbb bűn elkövetésére képesek lettek volna. Akik pedig elkövették, azokat nagyon szánták, mert a bűn megsebezte őket, és gyógyulásra szorulnak.

10 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Hirdessétek csodálatos dolgait!

„És elvitte Jézushoz.” (Jn. 1,41-42)

„Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. Mikor meglátta Jézust, amint arra haladt, azt mondta: »Íme, az Isten Báránya.« A két tanítvány hallotta, amit mondott, és követték Jézust. Jézus pedig megfordult, és amikor látta, hogy követik, megkérdezte tőlük: »Mit kerestek?« Azt felelték neki: »Rabbi — ami Mestert jelent –, hol laksz?« Ő azt mondta nekik: »Gyertek és nézzétek meg.« Elmentek tehát, és megnézték, hogy hol lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő elsőként testvérével, Simonnal találkozott, s azt mondta neki: »Megtaláltuk a Messiást, azaz a Fölkentet!« És elvitte Jézushoz.” (Jn 1,35-42)

4 Minute
Tanúságtétel

Ladánybenei tanúságtételek

2009. március 7-én gyógyító imaestet tartottunk a ladánybenei katolikus templomban, ahol lelki és testi gyógyulásokért imádkoztunk a budaörsi Imaközösséggel együtt. Eddig az alább olvasható ellenőrzött tanúságtételek érkeztek be hozzám. A tanúságtevőket meghallgattam, azokért garanciát vállalok és örömmel hirdetem, hogy az ÉLŐ ISTEN ma is gyógyít testet-lelket egyaránt ott, ahol élő hitre talál a szívekben.

4 Minute
Tanúságtétel

Imádság gyógyulásért

Mennyi ember van, aki súlyos beteg és gyógyulást szeretne! Ha az orvos nem segít, van, aki mágikus módszerekhez (pl. homeopátia) vagy az istenített természethez (és “természetgyógyászhoz”) fordul Isten helyett, aki a természet Teremtője.

6 Minute
Tanúságtétel

Jézus élő valóság!

Én akkor tértem meg, amikor leesett nekem, hogy mindaz, ami a Bibliában le van írva ma is élő, jelenvaló valóság. Ez több, mint 13 éve volt. Akkor mellbevágott ennek a tényszerűsége.

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Lelkigyakorlat Regina Collins nővérrel

(Pécs, 2000)

Az alábbi morzsák az előadások alatt születtek, gondolatébresztéshez bizonyára elegendő alapot adnak.

Gyűjtsd össze vágyaidat, állíts fel fontossági sorrendet. Add át a listát Istennek, segítsen megvalósítani az Ő akarata szerint. Ugyanilyen fontossági sorrendbe állítsd fel a megtérésre várókat.

7 Minute