Az egyházatyák szentbeszédeiből III. rész

III. RÉSZ – Aranyszájú Szent János homíliái a Genezishez

ELŐSZÓ
A Keresztény Remekírók XI. kötete Arany szájú Szent Jánosnak a rómaiakhoz írt levelének magyarázataiból, homiliáiból, az erkölcsi tanulságokat hozta. Hogy  fogalmunk  legyen  azonban  az  összefüggő,  kerek  egészet  alkotó  homiliáiról  is,  néhány homiliát egészében közlünk a Genezisről mondottak közül. Ezekben Ábrahám, Izsák, Jákob, József jelleme bontakozik ki előttünk; az erkölcsi élet örökké érvényes keresztény példaképeiként.

A homiliák kiválasztása és a címek megadása az én munkám itt is, valamint a terjedelemnek itt-ott történt rövidítése. A fordítás munkájáért dr. Simon Sándor piarista felel.

A könyv letölthető itt.

 

Létrehozva 2012. május 9.