Kopt keresztények így dicsőítenek

Chorus : (Zeedo el-Maseeh tasbeeh. Allo “el-Elaah” benaghamkom. Nadou el-abtal, abtalo. Yemshou be +Salib+ odamkom)x2

E: [Praise the CHRIST more and more. Exalt the “God” with your tune. Call on the martyrs, His heroes, to walk with a +cross+ before you]

Dicsőítsd Krisztust egyre jobban és jobban. Magasztald Istent daloddal. Kiálts a mártírokhoz, az Ő hőseihez, hogy előtted járjanak a kereszttel.

1- (Ouloh +’aam+ wel mot malhoush soltan, w mafeesh ella bdamoh el-ghofran)x2. W nour el +Engeel+ beyzeed. 

E: [Say He has +risen+ and death has no authority. And there is no forgiveness without His blood X2. And the light of the +Bible+ shines more and more]

Mondd, hogy feltámadt és a halálnak nincs hatalma. Nincs megbocsájtás az Ő Vére nélkül. x2 És a Biblia fénye egyre ragyog és ragyog.

2- (Ouloh ghalab el a’tma w soltanha. Nawar ayamna w “lawenha” )x2. W nour el nahar beyzeed.

E: [Say He has defeated darkness and its power. He has lightened our days and “colored” them X2. And the light of the day shines more and more]

Mondd, hogy legyőzte a sötétséget és annak hatalmát. Megvilágosította a napjainkat és színessé tette őket x2 És a nap fénye egyre jobban ragyog és ragyog.

3- (Ouloh +ghaleb-ghaleb+ a’adaoh. Ghalbeen beshehadtoh w +bedemaoh+)x2. W meerathna ma’ah beyzeed.

E: [Say He is victorious+ over His enemies. We are victorious through His witness and +blood+ X2. And our inheritance with Him grows more and more]

Mondd, hogy Ő győzelmes az ellenségei fölött. Győzelmes az Ő tanúságtétele és Vére által x2 És ami örökségünk Őbenne nőttön nő.

4- (Eishou farah +el-sama+ afrah-afrah. Yelbes iblees lebs el-nawah)x2. W hotafna elih beyzeed.

E: [Live the joy of +Heaven+ fully. This will make a mourner of Satan X2. And our call against him grows louder and louder]

Éld meg teljesen a mennyország örömét. Ez gyászra kényszeríti a sátánt x2 És a mi kiáltásunk ellene egyre hangosabb és hangosabb lesz.

A magyar szövegért köszönet Gabriellának.

Létrehozva 2015. október 21.