peregrin

Szent Peregrin imafüzet (4)

Ima az elfogadás kegyelméért

Uram! Csak azt tudjuk megváltoztatni, amit elfogadunk! Ha valaki nem fogadja el a betegséget, akkor a gyógyszerek sem hatnak, vagy csak nagyon lassan fejtik ki áldásos hatásukat. A gyógyulás pedig elmarad, vagy sokkal tovább tart. Amíg nem találok békét, örömet, megkeseredett és megosztott maradok.

Uram! Szent Peregrin szolgád, a mi testvérünk, amikor el tudta fogadni a maga lázadó és hirtelen természetét, akkor lépett a megtérés és az életszentség útjára. Az elcsattant pofon Benizi Szent Fülöp arcán nyilvánvalóvá tette számára a változás fontosságát. Meggyógyult lelkileg, mert képes volt elviselni saját gyengeségét, mint keresztet. Tudta, csak akkor képes lekötni lobbanékony és igazságra szomjas jellemét, hogyha az örök, ki nem alvó Tűz égeti lelkét, mely az Isten szeretetének lángja.

Amikor lába elrákosodott, elfogadta saját nyomorúságát és gyötrelmeit. Nem lázongott, ezért változtatta meg Isten: a betegből ismét egészséges lett, hogy másoknak örök példaként szolgáljon élete. Uram! Elfogadom gyötrődésemet, nem zúgolódom. Fogadd el Te is, változtasd érdemszerzővé önmagam és szeretteim javára.

„Tiszta szívet teremts bennem és újítsd meg az igaz lelkületet bensőmben” (50. Zsoltár) Fogadd el bűneimért, miként Szent Peregrin is egész életén keresztül vezekelt bűneiért. (Fogadd el házastársamért, aki talán még nem elég mélyen kapaszkodik Beléd, Uram! Fogadd el gyermekeimért, akiknek nem adtam meg mindent, ami a keresztény Krisztust követő élethez szükséges. Fogadd el unokáimért, hogy tiszta és ártatlan lélekkel jussanak el az elsőáldozás oltáráig!) Fogadd el betegtársaimért, akikben a remény tüze és a kitartás erénye lankadni és fogyni látszik. Fogadd el Uram neved dicsőségére és tiszteletére, most és majdan halálom óráján. Ámen.

Ima erős reményért és gyógyulásért Szent Peregrinhez

Szent Peregrin! Testvér! Segítségedet kérem, mert érzem, hogy életem nincs biztonságban. Egyre súlyosbodó bajomban elhomályosodik tekintetem, amikor a Te szereteted jeleit szeretném fellelni mindennapjaimban. Légy segítségemre, Szent Peregrin! A te szilárd hited erősítsen meg ingatagságomban, amikor rákos betegségemben eltávolodni látnál Istentől! Te segíts rajtam, aki hasonló körülmények közepette sem veszítetted el bizalmadat Istenben. A Megfeszített Jézus Krisztus éppen akkor adott jelet számodra, amikor legjobban éhezted az égi vigaszt, éhezted a résztvevő Isten közelséget.

Szeretnék meggyógyulni, éppen ezért Uram, Istenem, erőért fordulok Tehozzád, Szent Peregrin szolgád által, hogy adjon erőt keresztfád a magam betegségének elviseléséhez. Távozzon el szívemből minden szorongás és kishitűség, teljen be Isten jelenlétével az én bizalomban megroppant lelkem! Szent Peregrin! Maradj szószólóm és közbenjáróm az Atyánál. Ámen.

Csodatevő Szent Peregrin

Szent Peregrin! Mivel számtalan csoda és imameghallgatás történt közbenjárásodra, és akit nem szűnünk meg szólítani szükségeinkben, daganatos betegségünkben. Aki sok évszázaddal ezelőtt éltél, átélted a betegség súlyos elhatalmasodását, amint az most minket is veszélyeztet és körülvesz. Ebben az állapotban különösen is kívántad a Keresztrefeszített Jézus közelségét, rábíztad minden gyötrelmedet Istenre, aki látomással ajándékozott meg téged. megláthattad, amint Urunk Jézus lehajolt a keresztről, hogy megérintse és meggyógyítsa sebeidet. Mi is most arra kérünk Téged, Istenünk, hogy engem, betegségben szenvedő hívedet is gyógyítsd meg, aki most féktelen bizalommal helyezi eléd fohászát. Esdjél ki számomra, betegségemben szószólóm és közbenjáróm, pártfogómmal, a Fájdalmas Szűzanyával együtt részvétet és oltalmat, kinek bizalommal zengem a hála és magasztalás szavait, minden jóságáért és irgalmáért, most és mindörökkön, örökké. Ámen.

Létrehozva 2018. október 17.