EVANGELIUM VITAE – II. János Pál pápa enciklikája

EVANGELIUM VITAE – II. János Pál pápa enciklikája

a püspököknek, a papoknak és diakónusoknak, szerzeteseknek
és szerzetesnőknek, a laikus krisztushívőknek és minden jóakaratú embernek
az emberi élet sérthetetlenségéről
1995. március 25.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

Az emberi személy páratlan értéke
Az emberi életet fenyegető új veszedelmek
Közösségben a világ összes Püspökével

I. FEJEZET

TESTVÉRED VÉRE HOZZÁM KIÁLT A FÖLDBŐL
AZ EMBERI ÉLETET FENYEGETŐ MAI VESZEDELMEK
„Káin a testvérére támadt és megölte” (Ter 4,8): az élet elleni erőszak gyökerénél
„Mit tettél?” (Ter 4,10): az élet értékének megfogyatkozása
„Vajon őre vagyok én a testvéremnek?” (Ter 4,9): a szabadság romlott fogalma
„El fogok rejtőzni arcod elől” (Ter 4,14): Isten és az ember iránti érzék elhomályosodása
„A vérrel való meghintéshez járultatok” (vö. Zsid 12,22.24): a remény jelei és felhívás az elkötelezettségre.

II. FEJEZET

ÉN AZÉRT JÖTTEM, HOGY ÉLETÜK LEGYEN
AZ ÉLETRŐL SZÓLÓ KERESZTÉNY ÜZENET
„Az élet megjelent, és mi láttuk” (1Jn 1,2): Krisztusra, az „élet Igéjére” tekintünk
„Bátorságom és erősségem az Úr, és üdvösségem lett” (Kiv 15,2): az élet mindig érték
„Jézus neve erőt öntött ebbe az emberbe, akit ti láttok és ismertek” (ApCsel 3,16): az emberi lét törékenységében Jézus meghozza az élet értelmének teljességét
Arra vagyunk rendelve, hogy „Fiának képmásához hasonlók legyünk” (Róm 8,29): Isten dicsősége tükröződik az ember arcán
„Mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg örökre” (Jn 11,6): az örök élet ajándéka
„Az ember kezéből…számon kérem az ember életét” (Ter 9,5): tisztelet és szeretet mindenki élete iránt
„Növekedjetek és szaporodjatok, töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá” (Ter 1,28): az ember felelőssége az élettel kapcsolatban
„Te alkottad a veséimet” (Zsolt 138,13): a még meg nem született gyermek méltósága
„Hittem akkor is, amikor azt mondtam: Megaláztak igen nagyon” (Zsolt 115,10): az élet az öregségben és szenvedésben
„Aki megtartja, élni fog” (Bar 4,1): a Sinai-hegy Törvényétől a Lélek ajándékáig
„Föltekintenek arra, akit átszegeztek” (Jn 19,37): a Kereszt fáján teljesedik be az élet Evangéliuma

III.FEJEZET

NE ÖLJ!
ISTEN SZENT TÖRVÉNYE
„Ha pedig be akarsz menni életre, tartsd meg a parancsolatokat” (Mt 19,17): Evangélium és parancsolat
„Még a testvértől is számon kérem az ember életét” (Ter 9,5): az ember élete szent és sérthetetlen
„Még nem voltam kész és már láttak a szemeid” (Zsolt 138,16): az abortusz szörnyű bűncselekménye
„Én ölök és én keltek életre” (MTörv 32,39): az eutanázia tragédiája
„Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek” (ApCsel): a polgári törvény és az erkölcsi törvény
„Szeresd… felebarátodat, mint önmagadat” (Lk 10,27): „támogasd”  az életet

IV. FEJEZET

NEKEM TETTÉTEK
AZ EMBERI ÉLET ÚJ KULTÚRÁJÁÉRT
„Ti pedig tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy az ő erejét hirdessétek” (1Pét 2,9): az élet népe és az életet szolgáló nép
„Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek” (1Jn 1,3): hirdetni az élet Evangéliumát
„Hálát adok Neked, mert csodálatosan teremtettél” (Zsolt 138,14): ünnepelni az élet Evangéliumát
„Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek?” (Jak 2,14): szolgálni az élet Evangéliumát
„Íme, az Úr öröksége a gyermekek, a méh gyümölcse az Ő áldása” (Zsolt 127,3): a család „az élet szentélye”
„Úgy éljetek mint a világosság fiai” (Ef 5,8): a kulturális fordulat megvalósításáért.
„Ezeket megírtuk nektek, hogy a mi örömünk teljes legyen” (1Jn 1,4): „az élet Evangéliuma az emberek városának szól”

BEFEJEZÉS

„Nagy jel tűnt föl az égen: egy napba öltözött asszony” (Jel 12,1): Mária és az Egyház anyasága
„A sárkány megállt az asszony előtt…, hogy amint megszüli gyermekét, fölfalja” (Jel 12,4): az élet, melyre gonosz erők leselkednek
„Halál nem lesz többé” (Jel 21,4): a föltámadás ragyogása

Az enciklika teljes szövege megtalálható itt.

Létrehozva 2024. június 17.