Püspöki döntés az olaszországi Szűz Mária-jelenésekről

Az olasz prelátus rendeletében kifejtette, hogy a feltételezett Mária-jelenések üzenetei „számos teológiai tévedést” tartalmaznak.

Mária az Istentől teremtett ember anyja, aki az egyetlen, aki jóvátételt tudott nyújtani bűneinkért.
Egy szakértői csoport vizsgálata, „buzgó” ima és „figyelmes megkülönböztetés” után egy olasz püspök úgy rendelkezett,, hogy a Rómától mintegy 30 mérföldre északnyugatra fekvő Trevignano Romano településen történt állítólagos Szűz Mária-jelenések nem természetfeletti jelenségek.

A Civita Castellana egyházmegye március 6-án kiadott közleménye kifejtette, hogy „Civita Castellana püspöke, Marco Salvi (…. ) megfelelő, gondos mérlegelés után, miután meghallgatta az (egyházmegye) területéről érkező tanúvallomásokat, és egy mariológusból, teológusból, kánonjogászból, pszichológusból álló szakértői bizottságot igénybe véve, valamint néhány szakember külső tanácsát, miután mérlegelte Mária alakját az Egyház hagyományában és Isten népének élő hitében, buzgó imádság után úgy döntött, hogy a szóban forgó események nem természetfeletti jellegűek.”

A trevignanói események

Salvi püspök rendelete szerint az események 2016-ban történtek, amikor Gisella Cardia, született Maria Giuseppa Scarpulla, beszámolt Szűz Mária, Jézus és az Atyaisten állítólagos jelenéseiről, melyek állítólag a Civita Castellana egyházmegyében lévő Trevignano Romanóban történtek.

Ezek az események állítólag azt követően kezdődtek, hogy Cardia és férje, Gianni 2014-ben Medjugorjéból hazahoztak egy képet a Béke Királynőjéről.

Cardia szerint a kép nem csak vért könnyezett, hanem ételt is szaporít, és minden hónap harmadik napján üzenetet ad, ahogyan az a medjugorjei Szűzanya állítólagos jelenéseinek látnokaival 25-én történik.

Cardia, aki egy nonprofit egyesületet hozott létre, amely adományokat fogad el, és amelynek kápolnáját a trevignanói városi önkormányzat bezáratta, számos hívőt és papot hozott össze imatalálkozókra annak ellenére, hogy az egyház nem engedélyezte ezeket.

Mindez, ami később „trevignanói események” néven 2023-ban vált ismertté, amikor Salvitát Civita Castellana püspökévé iktatták be.

2023. április 14-én a püspök közleményt tett közzé, amelyben arra kérte a híveket, hogy ne vegyenek részt a Cardia által tartott eseményeken.

Ezenkívül a civitavecchiai ügyészség még ugyanebben az évben csalás miatt nyomozást indított Cardia és férje ellen, a város polgármestere pedig elrendelte annak a kápolnának a lebontását, ahol hívei szoktak találkoznik.

Teológiai tévedések a „jelenésekben”

Az olasz prelátus rendeletében kifejtette, hogy az állítólagos Mária-jelenések üzenetei „számos teológiai tévedést” tartalmaznak. Megtiltotta a papoknak, hogy „a szentségeket vagy a népi vallásosság vezető eseményeit” ünnepeljék, amelyek „közvetlenül vagy közvetve a Trevignano Romano eseményekhez kapcsolódnak, akár a ‘Madonna di Trevignano ITS’ Egyesület ingatlanán, akár más magán-, nyilvános és egyházi helyeken.”

A rendelet azt is megtiltotta a papoknak, hogy „a jelenés helyszínére menjenek, vagy a híveket arra bátorítsák, hogy azt higgyék, hogy ott bármilyen egyházi szintű elismerés van.”

Salvi püspök Gisella Cardia, férje Gianni „és minden, a trevignanói eseményekben érintett, különböző beosztású személy számára is előírta az egyházmegyés püspök döntéseinek tiszteletben tartását és betartását, amellett, hogy rendelkezésre állnak a megtisztulás útjának teljesítéséhez. és a megkülönböztetéshez, amely elősegíti és fenntartja az egyházi egységet.”

A püspök azt is világossá tette, hogy „a ‘Madonna di Trevignano’ (Trevignanói Miasszonyunk) címnek nincs egyházi értéke, és nem lehet úgy használni, mintha lenne, még a polgári szférában sem.”

A prelátus arra is figyelmeztette a híveket, hogy „tartózkodjanak az olyan magán és/vagy nyilvános (ima és/vagy katekézis) összejövetelek szervezésétől és/vagy azokon való részvételtől, melyek bizonyosnak és kétségbevonhatatlannak tartják a trevignanói események természetfeletti igazságát, vagy olyan eseményeket, amelyek az egyházmegyés püspököt ugyanezen eseményekkel kapcsolatos törvényes döntéseinek módosítására kényszerítik.”

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. március 26.