XVI. Benedek pápa az általános audiencia után köszönti Chiara Corbellát családjával együtt a Vatikán téren

“Minden ajándék” – Chiara Corbella gondolatai a szenvedésről

‘Emberileg semmit sem tehetünk, csak imádkozhatunk és kérhetjük Istentől az erőt, hogy ezt a próbát szentségben éljük meg.’

Egy másik fiatal szentté avatási ügye gyorsan pörög. Június 21-én hivatalosan lezárul a 2012-ben elhunyt Chiara Corbella, Petrillo, Isten szolgája ügyének egyházmegyei szakasza a római egyházmegyében.

Miután egy fiút, majd egy lányt szült, akik mindketten csak 30 percet éltek és ez idő alatt megkeresztelkedtek, Chiara és férje, Enrico Francesco szülei lettek. Ez idő alatt Chiara rettenetesen szenvedett egy rákos daganat miatt, amely szétterjedt, és súlyos fájdalmakat és erős szenvedést okozott neki.

Mégis a szeretet példaképe volt mindenki számára megpróbáltatásai alatt.

2012. június 13-án, 28 éves korában hunyt el. Agostino Vallini bíboros celebrálta a gyászmisét, és „a második Gianna Berettának” nevezte őt, Szent Gianna Mollára utalva.

Íme néhány szívből jövő írása a szenvedésről a ChiaraCorbellaPetrillo.org oldalról és különösen a Sophia Institute Press által kiadott Chiara Corbella Petrillo: A Witness to Joy [Chiara Corbella Petrillo: Az öröm tanúja] című könyvből, amelyet Charlotte Fasi írt.

Jegyzeteiben ezt írta:

Szeretni egy embert azt jelenti:
elfogadni, hogy nem értek
mindent vele kapcsolatban,
késznek lenni a változásra és a szenvedésre,
lemondani valamiről érte.

Amikor Istenre hallgatunk, ez szükséges:
elfogadni, hogy nem értjük,
hajlandónak lenni szenvedni, lemondani
a rosszról, vagyis választani [a jót].

Szeretni egy személyt azt jelenti:
elfogadni, hogy nem értünk
mindent vele kapcsolatban,
késznek lenni a változásra és a szenvedésre,
lemondani valamiről érte.

Chiara, aki napi áldozó volt, a daganattól való félelem nélkül nézett szembe saját szenvedésével, megjegyezve: „Emberileg nem tehetünk semmit, csak imádkozhatunk és kérhetjük Istentől az erőt, hogy ezt a próbát szentségben éljük meg.”

Chiara Corbella holds her son.

Chiara átöleli a kisfiát

Chiara a lányáról, Maria Grazia Letiziáról írt, aki 2009. június 10-én született anencephaliával, egy súlyos születési rendellenességgel, és kevesebb mint egy órát élt. Soha nem gondolt az abortuszra, csak arra, hogy megszülje drága kislányát. „Ha elvetettem volna, nem hiszem, hogy az abortusz napjára úgy emlékeznék, mint az ünnep napjára. … Olyan pillanat lett volna, amelyet megpróbáltam volna elfelejteni, a nagy szenvedés pillanata. De Maria születésének napját mindig úgy fogom felidézni, mint életem egyik legszebb napját. … Az idő hossza [a szülőnek] nem számít: egy hónap, két hónap, néhány óra. Ami számít, hogy megkaptuk ezt az ajándékot … és ezt soha nem lehet elfelejteni.”

Amikor fia, Davide a már ismert súlyos testi problémákkal megszületett, édesanyja ezt írta: „Megmutatta nekünk, hogy Isten valóban csodákat tesz, de nem követi a mi korlátozott logikai gondolatainkat, mert az Úr több, mint a mi egyszerű vágyaink.

„Megváltoztatta azoknak a gondolatát, akik nem a lelkük, hanem csak a testük üdvösségét kérik Istentől.

„Lerombolta azt az elképzelést, hogy az Úrtól a könnyű és boldog életet kérik, ami nem hasonlít ahhoz az élethez, melyet Jézus a keresztet hordozott értünk.

„Davide nagyon kicsi volt, de nagy erővel csapott le bálványaink ellen, és hangosan kiabált az arcába [azoknak], akik nem akarták látni őt; annyi embert kényszerített arra, hogy fedezékbe meneküljenek azért, mert nem ismerik el, hogy legyőzték őket.

“Személy szerint hálát adok az Úrnak, mert a kis Davide legyőzött; senki sem tudott meggyőzni arról, hogy amit átéltünk, az szerencsétlenség volt, tehát annak a következménye, hogy öntudatlanul eltávolodtunk Istentől.

„Hálát adok Istennek, mert az én Góliátom végre meghalt, a szemeim végre szabadok, hogy messzebbre tekintsek, és hogy kövessem Istent anélkül, hogy félnék attól, hogy ki vagyok valójában.”

Később, minden további szenvedés ellenére, amit el kellett viselnie, amikor a forró napon várta a szerdai pápai audienciát a Szent Péter téren, még ha maga is ilyen fizikai fájdalmakat élt át, Chiara azt mondta előző este, miközben készült: „Mennyi kegyelmet kapunk!”

Francesco baba a szüleivel volt ott, Enrico pedig beszélhetett XVI. Benedek pápával, aki odament Chiarához és megölelte őt.

Chiara soha nem panaszkodott betegsége miatt, és egyszer összefüggést látott az Emmauszba vezető úton lévő tanítványok történetével, amikor a kenyértörésben végre felismerték Jézust. Egyszerűen így írt: „Kezdetben nem ismertük fel Őt a daganatban.”

Egy egyedül töltött nehéz pillanatban, amikor látta a méhben lévő, Istenhez kiáltó lányát, Máriát, Chiara ránézett egy Szűz Mária-képre. „Béke szállt a szívére” – könyörgött. Ő írta: „A reménytelen sorsra kárhoztatottból öröm töltött el, amikor láttam, hogy az Úr hogyan látja ezt a szenvedést.”

Nemcsak a szenvedést viselte szentként, hanem remélte, hogy a gyermekeknek is enyhítheti azt. Férjével együtt szülők szerettek volna lenni egy csoportos otthonban, és arra kérték Istent, hogy fogadja el vágyukat, hogy félresikerült és nem szeretett gyermekekkel törődjenek. Ez az ima teljesült első két gyermekük születésével. Mint írta: „Most az Úr válaszolt. Igazán nemes feladatot adott nekünk; egy olyan csodálatos teremtmény gondozását, akit sokan mások gyűlöltek volna és eldobtak volna, egy kórház szemétkosarában felejtve hagytak volna.”

Szenvedése soha nem győzte le őt vagy a hitét. Ezt adta tovább a fiának a születésnapjára írt levelében, napokkal a halála előtt. Azt írta, hogy maradandó ajándékot akart adni neki:

Drága Francesco,

Ma egyéves vagy, és megkérdeztük magunktól, milyen ajándékot adhatnánk neked, ami az évek során is megmarad, ezért úgy döntöttünk, hogy írunk neked egy levelet. Nagy ajándék voltál az életünkben, mert segítettél nekünk, hogy emberi korlátainkon túlra tekintsünk. Amikor az orvosok meg akartak ijeszteni minket, a te törékeny életed erőt adott nekünk, hogy tovább menjünk.

Azért a kevésért, amit megértettem ezekben az években, csak annyit mondhatok, hogy a szeretet az életünk középpontja. Mivel a szeretet aktusából születünk, azért élünk, hogy szeressünk és azért, hogy szeressenek, és azért halunk meg, hogy megismerjük Isten igazi szeretetét. Életünk célja a szeretet, és hogy mindig készen álljunk arra, hogy megtanuljuk, hogyan kell másokat szeretni, ahogyan csak Isten képes megtanítani. A szeretet felemészt, de gyönyörű, hogy pontosan úgy halunk meg elfogyva, mint egy gyertya, amely csak akkor alszik ki, ha elérte a célját.

Bármit teszel, csak akkor lesz értelme, ha az örök élet szempontjából nézed. Ha igazán szeretsz, akkor tudatában leszel annak, hogy semmi sem tartozik igazán hozzád, mert minden ajándék.

Szerettük Mariát és Davide-ot, és szerettünk téged, tudván, hogy nem vagy a miénk; hogy nem vagy a miénk. És így kell lennie mindennek az életben. Minden, amid van, nem a tiétek; ez azért van, hogy gyümölcsöt teremjen. Soha ne csüggedj el, fiam. Isten soha semmit nem vesz el tőled. Ha elvesz tőled valamit, az csak azért van, mert sokkal többet akar adni neked.

Máriának és Davide-nak köszönhetően jobban szeretjük az örök életet, mint valaha, és már nem félünk a haláltól. Isten azért vett el tőlünk téged, hogy még nagyobb szívet adjon nekünk, és hogy megnyíljunk az örökkévalóság befogadására ebben a [földi] életben.

Assisiben beleszerettem a felszentelt testvérek örömébe, akik megélték a Gondviselésbe vetett hitüket. Így aztán én is kértem az Úrtól ezt a kegyelmet, amelyről ők beszéltek, hogy higgyek ebben a Gondviselésben, ebben az Atyában, aki nem hagyja, hogy bármiben is hiányt szenvedjünk. És akkor Vito testvér [Vito atya] segített nekünk, hogy ebben az ígéretben hívő módjára járjunk. Semmi nélkül házasodtunk össze, Istent helyezve az első helyre, és hittünk abban a szeretetben, amely arra kért minket, hogy megtegyük ezt a nagy lépést. Soha nem csalódtunk; mindig volt házunk, és sokkal több, mint amire valaha is szükségünk volt!

Azért kaptad a Ferenc nevet, mert Szent Ferenc megváltoztatta az életünket, és reméljük, hogy számodra is példakép lesz. … Gyönyörű, ha vannak olyan példák az életben, amelyek arra emlékeztetnek, hogy az ember már itt a földön is követelheti a maximális boldogságot, ha Isten vezeti.

Tudjuk, hogy különleges vagy, és hogy nagyszerű küldetésed van; az Úr mindig is akart téged, és Ő megmutatja neked az utat, amit követhetsz, ha megnyitod a szívedet Őelőtte.

Bízzatok Őbenne. Megéri a fájdalmat!

Chiara mama és Enrico papa

Napokkal később, június 12-én, órákkal a halála előtt, az erre a napra szóló evangélium Máté evangéliumából származik, amelyben Jézus azt mondja tanítványainak: „Ti vagytok a föld sója. … Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,13-16).

Chiara Corbella Petrillo: Az öröm tanúja elmondja, hogy Chiara nagyon beteg volt, „de az arca arról árulkodott, hogy a fájdalom ismét ’enyhült’, mintha Valaki együtt cipelte volna vele a súlyt. [Chiara] Minden egyes szóra figyelt.”

A pap, Vito atya a szentbeszédet párbeszédként használta Chiarával. „Megkérdezte tőle, hogy a világnak ezt a fényét, hogy ne maradjon rejtve, a lámpatartóra kell-e helyezni.”

Chiara bólintott.

Aztán megkérdezte: „Mi Jézus lámpatartója?”

Ő így válaszolt: „A lámpatartó a kereszt.”

Majd így szólt: „Chiara, te világítasz, mert Jézussal együtt vagy a lámpatartón.”

„És ő” – mesélte Vito atya – ugyanabban a pillanatban csodálatosan elmosolyodott és megerősítette: „Igen, így van!”

Az ő világossága most már egyre fényesebb.

Forrás angol nyelven


Ajánljuk még elolvasni Chiara tanúságtételét itt.

Létrehozva 2024. június 23.