Megbecsülik-e majd gyermekeink a mi hitünket?

Megbecsülik-e majd gyermekeink a mi hitünket?

Sok igen vallásos szülő csontig hatoló reménye, látomása és imája, hogy gyermekei hűek lesznek az általuk dédelgetett hithez. Jelenleg ütközési pályára kerültünk, mert a vallásos  „nem” (a vallási hovatartozást nem vallók) és a „már nem vallásosak” (a vallást elhagyók) aránya mérhetően megnőtt a felnövekvő generáció körében. Ennek eredményeképpen sok nagyon vallásos szülő csalódott álmokat él át gyermekeivel kapcsolatban, akik úgy döntenek, hogy nem tartják meg a hitet.

A valóság az, hogy még ha akarnák is, a szülőknek nincs hatalmuk arra, hogy rávegyék a felnövekvő felnőtt gyermeket, hogy maradjon hívő. A szülőknek azonban erős befolyásuk van. Azt írtuk, hogy „ha egy tinédzser szülei aktívan gyakorolják vallásos hitüket, akkor lényegesen valószínűbb, hogy a tinédzser felnövekvő és középkorú felnőttként is aktív lesz a vallásos hitéletben.” A megnövekedett esélyek azonban korántsem jelentenek garanciát.

Még azután is, hogy saját hitüket bemutatták gyermekeiknek, sok vallásos szülő látja, hogy gyermekeik vallási (és egyéb életbeli) döntései más utat követnek. A Pew Research Center nemrégiben úgy becsülte, hogy „a kereszténynek neveltek 31%-a 15 és 29 éves kora között válik vallástalanná”. Ezek ijesztő statisztikák azok számára, akik nagyra értékelik hitüket, és remélik, hogy gyermekeik a nyomdokaikba lépnek.

Az ábrahámi vallásokban, a judaizmusban, a kereszténységben és az iszlámban a szülőket arra utasítják, hogy tanítsák meg gyermekeiket arra, hogy teljes szívükből szeressék Istent (MTörv 6,4-8). De a héber Biblia is egyetemes felhívást intéz: „Válasszátok ki ma, kinek akartok szolgálni…” (Józsué 24:15). Ez az egyensúly a szülők azon mély vágya között, hogy a gyermekek hűségesek maradjanak, és gyermekeik cselekvőképességének és választási lehetőségeinek egyidejű tiszteletben tartása iránti vágyuk között többször is jelentős mértékben megmutatkozott az országos Amerikai családok a hitben projektünkben, amelyben mintegy 400 mélyen vallásos szülővel készítettünk interjút.

Ahogy egyre mélyebbre hatoltunk a szülők azon kívánságában, hogy gyermekeik megmaradjanak vallásukban, különböző módokat fedeztünk fel, ahogyan a szülők ezt a jelentős küzdelmet kezelik, amint arról a Psychology of Religion and Spirituality szaklapban beszámoltunk. Íme néhány kulcsmegálapítás.

Szülői vágyak a hit továbbadására. Az általunk megkérdezett közel 400 vallásos szülő mély elkötelezettséget mutatott vallása iránt, és a legtöbbjük úgy fogalmazott, hogy a hitük sokféle „áldásokat” hozott életükbe, az elismert kihívások ellenére is. Orvosok és társadalomtudósok által végzett empirikus tanulmányok százai mutatnak összefüggést a magasabb szintű vallási elkötelezettség és a mentális egészség, a fizikai egészség és a hosszú élettartam mérsékelten vagy szignifikánsan magasabb szintje között. Tekintettel a mérhető és a transzcendens előnyök és „áldások” sokaságára, nem csoda, hogy a legtöbb nagyon vallásos szülő mélyen vágyik arra, hogy gyermekeik továbbra is ugyanabban a hitben maradjanak, amely nagy hasznukra vált az ő életükben.

A házasságban való közös vallási elköteleződés olyan előnyökkel is összefüggésbe hozható, mint az alacsonyabb válási arány, valamint a nagyobb házastársi elégedettség és minőség. Tekintettel a mérhető és a transzcendens előnyök és „áldások” sokaságára, nem csoda, hogy a legtöbb erősen vallásos szülő mélyen vágyik arra, hogy gyermekei továbbra is ugyanannak a hitnek a hívei maradjanak, amely életük során nagy hasznukra vált.

Továbbá számos szülő úgy írta le a vallási folytonosság fontosságát, mint a szülők „felelősségét”, amelyet támogatniuk kell, ha a gyermek hajlandó ezt elfogadni.

Találkozzunk a gyerekekkel ott, ahol vannak

Rachel, egy általunk megkérdezett ortodox zsidó anya leírta a rugalmasság értékét az egyes gyermekek számára egyedi vallási elvárások kialakításában. Azt mondta:

Valaki egyszer nagyon szépen azt mondta nekem: ’Kell, hogy legyen egy kis … kárelhárítás, ugyanakkor a pozitív dolgok iránti érzéseket is fel akarod ébreszteni [a gyermekedben].’ Más szóval … válasszátok meg a küzdelmeiteket. Minden gyermekről a Tóra azt mondja, hogy a gyermeket az ő akarata szerint kell nevelni. Azt hiszem, ez egy fontos szülői tipp … lehetnek családi szabályaid, de tudnod kell, hogy a családon belül nagyon sok egyéniség lesz. És minden szabályt az egyénre kell szabni.

„Megélt meghívás” a prédikálás helyett

Randall, egy fekete keresztény apa arról beszélt, hogy kitartóan megéli a hitét nap mint nap, és ezzel a kihívással foglalkozott, mivel igyekezett példát mutatni a gyermekeinek. Ezt mondta:

Megpróbálsz példát mutatni. Emlékszel a hibáidra, és [a gyerekeid is], ők is elkövetnek majd hibákat, [de] te csak próbálsz a hited szerint élni. Megpróbálod megélni a hitedet előttük. Ez nem mindig könnyű, mert néha a dolgok eljutnak hozzád, és ők meglátják, nem látják a keresztény oldaladat… [és] el kell gondolkodnom, “Milyen példát mutatok?”… Meg kell élnem a hitemet, és néha ez nem könnyű ….

Egy muszlim anya, Angie, a férjéről (aki Jordániából származik) azt mondta:

Nem számít, hogy az apa mennyit beszél a gyerekeknek [a vallásról], a gyerekek abból tanulnak, amit az apa tesz. … Ha a gyermekeim látják, hogy a férjem minden este elmegy a mecsetbe imádkozni [amit ő meg is tesz], akkor példát mutat. Nekem nem kell „megtanítanom” ezt. Ők látják.

Az ilyen megjegyzések mintha Ralph Waldo Emerson mondását idéznék: “A tetteid olyan hangosan beszélnek, hogy nem hallom, amit mondasz“.

A gyermekek vallási döntései

Bár az Amerikai Hívő Családok projektben részt vevő különböző szülők számos okot osztottak meg, amiért fontos számukra, hogy gyermekeik kövessék a hitüket, a legtöbben azt is elismerték, hogy a döntés végső soron a gyermeken múlik. A személyes vallási döntési jogkör elismerését az ábrahámi vallásokban mindenütt tanítják. A Korán például azt tanítja: „A vallás [elfogadásában] nem lehet kényszer”. A Példabeszédek 22,6-ban (KJV) ez áll: „Mutasd meg a fiúnak, melyik úton járjon, s akkor sem hagyja el, amikor idősebb lesz.” A hívő szülőknek itt felkínált remény ellenére sincs ígéret arra, hogy sok fiatal nem fog letérni az útról – legalábbis egy időre.

Megértés és megbékélés a gyermekek döntéseivel

A szülők, különösen azok, akiknek tinédzser- és fiatal felnőttkorú gyermekeik vannak, gyakran beszéltek arról, hogy mit éreznek gyermekeik vallási döntéseivel kapcsolatban, és hogy szülőként hogyan reagálnak gyermekeik eltérő szintű vallási elkötelezettségére. Sok szülő számára ezek az értelmezések a megértés és az elfogadás, sőt a béke folyamatos folyamataként jellemezhetőek a gyermekeik döntései tekintetében.

A megkérdezett szülők nemcsak támogatták a cselekvőképesség e kifejezését, hanem a gyermekeik cselekvőképességének tiszteletben tartását is demonstrálták azáltal, hogy megtanulták meghallgatni gyermekeik elképzeléseit, bizalmukat fejezték ki gyermekeik iránt, és folyamatos erőfeszítéseket tettek a gyermekeikkel való erős kapcsolat kialakítására.

Még akkor is, amikor a gyermekek döntései ellentmondtak a szülők gyermekeikkel szembeni álmainak és elvárásainak, sok szülő azt a meggyőződést közvetítette, hogy fontos elfogadni gyermekeik vallási döntéseit.

Egyensúlyozás

A vallásos szülők egyedülálló helyzetben vannak ahhoz, hogy gyermekkorban, serdülőkorban és a felnőttkorban befolyásos vezetőként gyermekeik életében hitbeli alapokat nyújtsanak gyermekeiknek. A hit megalapozása a szülői vallási tanítás, az elvárások, a megélt példa, a közös spirituális és vallási tapasztalatok, valamint a kapcsolati melegség révén valósulhat meg – mindezt a gyermekek önállóságának figyelembevételével és véleményük tiszteletben tartásával egyensúlyozva.

A vallási meggyőződések átadása és a gyermekek vallási döntéseinek elfogadása közötti egyensúly megtalálásának döntő fontosságú folyamata szinte minden vallásos családot érint. Egyes kutatások azt mutatják, hogy e két felelősség egyensúlyban tartása egyre nehezebbé válik, ahogy a kulturális értékek változnak, és ahogy a társadalom egyre nagyobb hangsúlyt fektet az egyéni választásra.

A néhai Vern Bengtson a szülő-gyermek vallási átadásról szóló, talán legmeghatározóbb, könyv hosszúságú tanulmányában így foglalta össze ezt: „A családok valóban számítanak a fiatal felnőttek erkölcsi és vallási eredményeinek meghatározásában, és nagyon sokat számítanak.” A dolog iróniája, hogy maga Bengtson a könyv előszavában így vall erről: „Én lettem a gyenge láncszem [abban] a láncban, amely a hit által generációkat kötött össze.” Ez a megélt tapasztalat fájdalmat és feszültséget hozott hívő szüleivel való családi kapcsolataiba. Évtizedek teltek el, ahogyan a szülei is elmentek. Aztán Bengtson feltárja olvasói előtt:

Három évvel ezelőtt húsvét vasárnapján betévedtem egy istentiszteletre. Hirtelen elárasztott a zene és a szépség, és elborítottak az emlékek és a kinyilatkoztatások – teljesen ’meglepett az öröm’, ahogy C. S. Lewis írta le saját későbbi vallásos élményét. Visszajöttem. Így mostanában minden vasárnap ott vagyok a templomban, és énekelek a kórusban.

Vern főművének utolsó, a hithez való visszatérésre vonatkozó bevezető és személyes szavai így hangzottak: „Azt hiszem, apám és nagyapám elégedett lenne. Remélem, anyám is örülne.” Amikor Bengtson 2019. november 8-án, mint a visszatért tékozló fiú távozott ebből az életből, élete azt illusztrálta, hogy egy szülő mindig folytathatja a hitben, reményben és szeretetben.

Loren D. Marks* és David C. Dollahite a BYU School of Family Life professzorai és az American Families of Faith Project társigazgatói. Marks professzor továbbá a Wheatley Intézet oktatója.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. május 19.