Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az elvilágiasult szellemről

Beszélgetések

Ma a legfontosabb: ne simuljunk hozzá a világ szellemiségéhez. Ez tanúságtétel Krisztusról. Igyekezzünk, amennyire lehetséges, ellenállni ennek a folyamnak, ne engedjük, hogy a világ magával rántson minket.    

A hiábavalóságokat a sátán irányítja

 – Atya, miért nevezik a sátánt evilág fejedelmének? Hát tényleg ő irányítja a világot?

 – Még csak az kéne, hogy a sátán irányítsa a világot! Azt mondván, hogy „a világnak fejedelme” (Jn. 16, 11), Krisztus nem arra gondolt, hogy a sátán a világ ura és irányítója, hanem arra, hogy ő uralja a hiábavalóságokat, a hazugságot.

31 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A magány csapdájában

1. rész – Az ítélkezés

Néhány hónappal ezelőtt a Novo-Tyihvini női monostor elöljárója, Dominika igumenia (apátnő) a belső magányosságról beszélgetett a nővérekkel.

A beszélgetést a monostor honlapján nyilvánosságra hozták, és nagy érdeklődést váltott ki. Mivel a probléma napjainkban rendkívül aktuális és az elmagányosodás társadalmunkban tömeges méreteket öltött, ezért a „belső használatra készült beszélgetésből” egy új, a szélesebb közönségnek szánt beszélgetés született.

8 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Zikkaron vendég: Peter Herbeck

A szokott létszámnak mintegy háromszorosa, hatvan-hetven érdeklődő gyűlt össze 1999. június 2-án, a HÉT LÁNG Szövetség első szerdai Zikkaron imaösszejövetelén, a budapest-újlaki plébánia Szent István termében. A beharangozott vendégek közül David Thorp ugyan programváltozás miatt nem tudott eljönni, de Peter Herbeck, a Renewal Ministries népszerű igazgatója, aki egyébként jövő héten védi meg teológiai szakdolgozatát, menetrend szerint megérkezett.

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Közbenjárás

Nem járhatsz közben másokért, ha nem hiszel a megváltás valóságában. Enélkül csak hiábavaló rokonszenvvé alacsonyul másokért való imádságod, és csak közömbösségedet erősíted. A közbenjárásban Isten elé viszed azt a személyt vagy körülményt, ami éppen a szíveden fekszik, amíg az Ő állásfoglalását azok iránt meg nem érted. A közbenjárás azt jelenti, “betöltjük, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek” (Kol 1,24). Ezért olyan kevés a közbenjáró. A közbenjárás úgy történik, hogy odaállok az illető helyére. De soha ne akarjam Isten helyét elfoglalni!

2 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Társadalmi kórrajz

…válasszatok magatoknak még ma…

Kereszténység és politika

„Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok; (…) én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.” (Józs. 24, 15)

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Megtérés

Hogyan szabadulunk meg?

Keresztények sokasága szívta magába a moralista életszemléletet: „Mi, vallásos, templomjáró emberek jók vagyunk, akik kevésbé keresztények, azok rosszabbak, akik pedig nyilvános bűnöket követnek el, azok a söpredék.”

E szemlélet mögött mélységes gőg húzódik meg. Katolikus szentek serege, és a nagy protestáns szentek is úgy gondolkodtak, hogy az Isten csodálatos ajándéka, ha egy-egy bűnt nem követtek el, mert maguktól a legtöbb bűn elkövetésére képesek lettek volna. Akik pedig elkövették, azokat nagyon szánták, mert a bűn megsebezte őket, és gyógyulásra szorulnak.

10 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Hirdessétek csodálatos dolgait!

„És elvitte Jézushoz.” (Jn. 1,41-42)

„Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. Mikor meglátta Jézust, amint arra haladt, azt mondta: »Íme, az Isten Báránya.« A két tanítvány hallotta, amit mondott, és követték Jézust. Jézus pedig megfordult, és amikor látta, hogy követik, megkérdezte tőlük: »Mit kerestek?« Azt felelték neki: »Rabbi — ami Mestert jelent –, hol laksz?« Ő azt mondta nekik: »Gyertek és nézzétek meg.« Elmentek tehát, és megnézték, hogy hol lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő elsőként testvérével, Simonnal találkozott, s azt mondta neki: »Megtaláltuk a Messiást, azaz a Fölkentet!« És elvitte Jézushoz.” (Jn 1,35-42)

4 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Lelkigyakorlat Regina Collins nővérrel

(Pécs, 2000)

Az alábbi morzsák az előadások alatt születtek, gondolatébresztéshez bizonyára elegendő alapot adnak.

Gyűjtsd össze vágyaidat, állíts fel fontossági sorrendet. Add át a listát Istennek, segítsen megvalósítani az Ő akarata szerint. Ugyanilyen fontossági sorrendbe állítsd fel a megtérésre várókat.

7 Minute