Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Megtérés

Hogyan szabadulunk meg?

Keresztények sokasága szívta magába a moralista életszemléletet: „Mi, vallásos, templomjáró emberek jók vagyunk, akik kevésbé keresztények, azok rosszabbak, akik pedig nyilvános bűnöket követnek el, azok a söpredék.”

E szemlélet mögött mélységes gőg húzódik meg. Katolikus szentek serege, és a nagy protestáns szentek is úgy gondolkodtak, hogy az Isten csodálatos ajándéka, ha egy-egy bűnt nem követtek el, mert maguktól a legtöbb bűn elkövetésére képesek lettek volna. Akik pedig elkövették, azokat nagyon szánták, mert a bűn megsebezte őket, és gyógyulásra szorulnak.

10 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Hirdessétek csodálatos dolgait!

„És elvitte Jézushoz.” (Jn. 1,41-42)

„Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. Mikor meglátta Jézust, amint arra haladt, azt mondta: »Íme, az Isten Báránya.« A két tanítvány hallotta, amit mondott, és követték Jézust. Jézus pedig megfordult, és amikor látta, hogy követik, megkérdezte tőlük: »Mit kerestek?« Azt felelték neki: »Rabbi — ami Mestert jelent –, hol laksz?« Ő azt mondta nekik: »Gyertek és nézzétek meg.« Elmentek tehát, és megnézték, hogy hol lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő elsőként testvérével, Simonnal találkozott, s azt mondta neki: »Megtaláltuk a Messiást, azaz a Fölkentet!« És elvitte Jézushoz.” (Jn 1,35-42)

4 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Lelkigyakorlat Regina Collins nővérrel

(Pécs, 2000)

Az alábbi morzsák az előadások alatt születtek, gondolatébresztéshez bizonyára elegendő alapot adnak.

Gyűjtsd össze vágyaidat, állíts fel fontossági sorrendet. Add át a listát Istennek, segítsen megvalósítani az Ő akarata szerint. Ugyanilyen fontossági sorrendbe állítsd fel a megtérésre várókat.

7 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A böjtről

“Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik az nem virraszt, és aki nem virraszt azt alva fogja találni az érkező Vőlegény.

7 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Merre tovább, Uram?

Az idő sürget

Minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben döntő változások fognak bekövetkezni mind a világban, mind az egyes emberek életében. Az emberek általában az atomfegyverkezés okozta veszélyekről beszélnek.

Pedig az alapvető probléma a bűn okozta veszély. Az emberiség lázadása Isten ellen egyre nagyobb méreteket ölt, és a következmények hamarosan jelentkezni fognak.

9 Minute